Zprávy
DENNÍ ČINNOST
2018
2017
2016
2015
16. prosinec 2015 - ZŠ nám. 28. října, Brno

Koncert brněnské dětské rockové kapely FREEDOM na ZŠ náměstí 28. října v Brně

Brněnská dětská rocková kapela FREEDOM má za sebou tradiční vystoupení na Základní škole náměstí 28. října v Brně. Ve středu 16. prosince 2015 se jí podařilo roztančit 200 žáků ve zdejším konferenčním sále.

Koncert navodil díky zazpívaným koledám příjemnou vánoční atmosféru. Posluchače posléze rozproudily a rozveselily například písně o městě Brně a o škole nám. 28. října. Odměnou pro účinkující členy kapely byl aplaus zaplněného sálu.

Celá akce se uskutečnila v rámci projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

Díky vám všem. Michael Svoboda

16. prosinec 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Předvánoční setkání s dětmi ze SVP Veslařská Brno

Ve dnech 9. a 16. prosince navštívila nová skupinka žáků Střediska výchovné péče Veslařská Brno Centrum Kociánka.

Také tentokrát se děti během návštěv areálu seznámily s lidmi s handicapem. Dozvěděly se mnoho zajímavých informací, například o vzniku konkrétního postižení či o jeho projevech, což bylo na programu hlavně v rámci první návštěvy.

Druhé setkání bylo koncipováno poněkud jinak. Źáci ze Střediska výchovné péče Veslařská se po celé odpoledne starali o své postižené kamarády a také si pro ně připravili sportovně-zábavný program. Díky tomu strávili společný čas, zasmáli se a lépe se poznali.

Setkání uspořádal projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož nositelem je VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

11. prosinec 2015 - SZŠ Jaselská, Brno

Tradiční výškařský mítink se uskutečnil před Vánoci na SZŠ Jaselská v Brně

Výškařský mítink na SZŠ Jaselská patří již dlouhá léta do kalendáře akcí konaných před Vánoci. Letošní 12. ročník proběhl 11. prosince 2015 v tělocvičně střední školy.

Závodů se zúčastnilo na 80 žáků školy, kteří postupně zdolávali neustále se zvyšující výškařskou laťku. Účelem sportovního dopoledne bylo dosáhnout nejen slušného sportovního výsledku, ale především udělat před vánočními svátky něco užitečného pro svou fyzickou kondici. Ti nejlepší byli odměněni potleskem a věcnými cenami, mezi kterými nechyběly ani pamětní diplomy.

Pořadatelem akce byl projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož nositelem je VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

Díky vám všem. Michael Svoboda

10. prosinec 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Děti z DÚ Hlinky poznávaly Centrum Kociánka

Setkání dětí z DÚ Hlinky, které se uskutečnilo ve čtvrtek 10. prosince 2015 v Centru Kociánka, navázalo na necelý týden staré setkání, jež proběhlo přímo v areálu DÚ Hlinky. Děti se tentokrát mohly dozvědět mnoho zajímavých informací ze života lidí s různým handicapem přímo v zařízení pro týdenní či celoroční pobyt dětí a mládeže.

Na tomto čtvrtečním setkání si měli žáci DÚ Hlinky možnost prohlédnout rozsáhlý areál Centra Kociánka. Součástí prohlídky byla i návštěva zvířecí farmy s ukázkou rehabilitační procedury, která probíhá za pomocí speciálně připravených koní. Na závěr setkání si žáci zahráli společně s postiženými kamarády z aktivizačního centra zábavnou sportovní hru boccia. Díky tomu se všichni mohli ještě více poznat a děti z DÚ Hlinky měly možnost lépe porozumět tomu, jaké je žít s fyzickým handicapem.

Setkání uspořádal projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož nositelem je VUT v Brně a Vlaštovky Brno z. s.

Díky vám všem. Michael Svoboda

10. prosinec 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Děti ze stacionáře SVP Veslařská dvakrát navštívily Centrum Kociánka

V pondělí 7. prosince a ve čtvrtek 10. prosince 2015 navštívily Centrum Kociánka v Brně děti ze stacionáře Střediska výchovné péče Veslařská v Brně.

První z těchto dní byl věnován prohlídce Centra Kociánka, které v sobě ukrývá mnoho zajímavých míst. Děti zavítaly na zvířecí farmu, kde detailně poznávaly práci zvířat s lidmi s handicapem. Dozvěděly se zde informace o dětské mozkové obrně a o různých druzích terapií se zvířaty.

Druhé setkání bylo věnováno postiženým kamarádům z Kociánky. Žáci stacionáře Střediska výchovné péče si pro ně připravili zajímavý program. Divadlo hrané pantomimou děti s postiženými kamarády více sblížilo, což bylo jedním z hlavních poslání celého dne.

Setkání uspořádal projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož nositelem je VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

Díky vám všem. Michael Svoboda

10. prosinec 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Děti ze stacionáře SVP Veslařská dvakrát navštívily Centrum Kociánka

V pondělí 7. prosince a ve čtvrtek 10. prosince 2015 navštívily Centrum Kociánka v Brně děti ze stacionáře Střediska výchovné péče Veslařská v Brně.

První z těchto dní byl věnován prohlídce Centra Kociánka, které v sobě ukrývá mnoho zajímavých míst. Děti zavítaly na zvířecí farmu, kde detailně poznávaly práci zvířat s lidmi s handicapem. Dozvěděly se zde informace o dětské mozkové obrně a o různých druzích terapií se zvířaty.

Druhé setkání bylo věnováno postiženým kamarádům z Kociánky. Žáci stacionáře Střediska výchovné péče si pro ně připravili zajímavý program. Divadlo hrané pantomimou děti s postiženými kamarády více sblížilo, což bylo jedním z hlavních poslání celého dne.

Setkání uspořádal projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož nositelem je VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

Díky vám všem. Michael Svoboda

9. prosinec 2015 - Hypermarket Globus, Brno

Ještě pět dní můžete splnit dětská vánoční přání

Věříte stejně jako my Vlaštovky, že každé dítě má právo na krásné Vánoce?

Ještě celých pět dní můžete splnit dětská vánoční přání dětem z dětských domovů a Centra Kociánka. Až do 14. 12. 2015 totiž budou na Stromě splněných přání v brněnském hypermarketu Globus k dispozici konkrétní přání dětí a poběží vánoční sbírka.

Ať už se rozhodnete k jakémukoliv způsobu obdarování DĚKUJEME!!!

9. prosinec 2015 - SŠ F. D. Roosevelta Brno

Tradiční vánoční koncert pro studenty SŠ F. D. Roosevelta Brno

Jak se již stalo zvykem, v době před Vánoci si děti ze Základní školy náměstí 28. října připravily program pro studenty Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně. Akce se uskutečnila 9. prosince 2015 v reprezentativní aule střední školy.

Hodinu a půl dlouhé představení, které si žáci v letošním roce připravili, obsahovalo nejen hudební, ale i taneční vystoupení, takže každý s účastníků si přišel na své. Za pečlivě připravený program byli žáci náležitě odměněni dlouhým potleskem studentů i diváků, kteří zaplnili aulu do posledního místa. Celé setkání navodilo příjemnou vánoční atmosféru, což bylo hlavním posláním tohoto vydařeného dopoledne.

Setkání bylo součástí kalendáře projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

Díky vám všem. Michael Svoboda

8. prosinec 2015

POMÁHAJÍ NEZIŠTNĚ - Vyšlo o nás v Brněnském Metropolitanu

V říjnu se v kohoutovickém akvaparku uskutečnil 9. ročník plavecké show setkání bez hranic. Při té příležitosti se slavnostně představil nový neziskový veřejně prospěšný spolek Vlaštovky Brno. Jeho cílem je především pořádat různorodé akce, na kterých se potkávají děti s postižením i bez něj, děti z dětských domovů a ústavů i dospělí.

Spolek by měl zajistit pokračování projektu Brno a jižní Morava bez hranic, jehož historie sahá do roku 2000 a který se během let rozvinul v seriál sportovních, preventivních, charitativních a integračních akcí.

"V letech 2010 až 2015 se nositelem projektu stalo Vysoké učení technické v Brně, pod jehož patronací se jen letos uskutečnilo 301 aktivit," uvedl ředitel spolku Michael Svoboda.

Kromě zmíněné plavecké show to byl květnový sportovní a zábavný integrační den na stadionu VUT Pod Palackého vrchem, při kterém v různých disciplínách startovaly týmy složené z postižených dětí a dospělých, žáků základních a středních škol a dětí z dětských domovů, ale i z učitelů, hasičů, strážníků či sportovců z brněnských klubů.

Mezi další velké akce patřil květnový Pohár rozhlasu pro žáky brněnských základních škol nebo zářijový Středoškolský pohár v atletice. Celoročně pak probíhá turnaj ve stolním hokeji Vítámvás Cup, který pořádá Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené.

Poznat a porozumět

Podstatnou náplní projektu Brno a jižní Morava bez hranic a nyní spolku Vlaštovky Brno jsou pravidelná setkání žáků základních škol či dětí z diagnostických ústavů a dětských domovů s dětmi a dospělými s handicapem.

"Žáci Základní školy Lidická strávili v Centru Kociánka většinu dne s Lukášem, který má dětskou mozkovou obrnu. Mohli jej díky tomu lépe poznat, zjistit, jaké má zájmy a jaké je jeho postižení. Děti se celé dopoledne o Lukáše pečlivě staraly a ten jim zase na oplátku ukázal Kociánku ze všech možných úhlů, včetně zvířecí farmy a dalších zajímavých míst," popsal jednu z listopadových návštěv Michael Svoboda.

Právě poznávání jiného prostředí a specifik a potřeb různých skupin lidí je podle představitelů spolku Vlaštovky Brno na společných setkáních a akcích to nejcennější.

Děti bez postižení se tak nejen učí praktickým dovednostem, např. jak pomoci postiženému na vozíku nebo jak složit a rozložit vozík, ale také dovedou rozlišit postižení, porozumí různým projevům chování handicapovaných, naučí se pomoci jim při jídle a připravit pro ně sportovní nebo zábavný program.

Kdo by chtěl děti z dětských domovů a Centra Kociánka na Vánoce potěšit, může si do 14. prosince na Stromě splněných přání v hypermarketu Globus vybrat některé z přání dětí a dárek předat dobrovolníkům u vánočního stromu.

Děkujeme redakci Brněnského Metropolitanu!

8. prosinec 2015 - ZŠ Sekaninova, Brno

ZŠ Sekaninova hostila po čtyři dny své postižené kamarády

Hned čtyři setkání (30. 11., a 4., 7., 8. 12.) byla na programu v minulých dnech přímo na půdě školy sídlící v brněnských Husovicích. V uvedených termínech se Michael Svoboda vydal společně s některým z postižených kamarádů Centra Kociánka do třídy této školy.

Během těchto setkání měly děti možnost blíže poznat a porozumět lidem s handicapem, vyslechnout si jejich zajímavý příběh a zejména měly možnost se něčemu zajímavému přiučit. Handicapovaní společně s dětmi otevřeně a upřímně debatovali o tématech týkajících se jejich postižení, projevu postižení a jeho vzniku. Žáci si zároveň mohli prakticky vyzkoušet například složení a rozložení vozíku, jakým způsobem oslovit postiženého člověka na ulici, jestliže mu chtějí nabídnout pomoc a mnoho dalších přínosných a užitečných věcí.

Setkání byla součástí projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož nositelem je VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

Díky vám všem. Michael Svoboda

3. prosinec 2015 - DDÚ Hlinky, Brno

Čtvrteční návštěva dětí na DDÚ Hlinky

Čtvrtek 3. prosince 2015 patřil setkání se skupinkou dětí z diagnostického ústavu Hlinky, Brno. Michael Svoboda na setkání dorazil společně s postiženým kamarádem z Centra Kociánka.

Děti se při setkání dozvěděly spoustu zajímavých informací o handicapovaných lidech na invalidním vozíku. S postiženým kamarádem debatovaly o příčinách vzniku daného postižení a jeho projevech, což si ukázaly i na konkrétních případech. Posléze si děti mohly prakticky vyzkoušet, jak například pomoci člověku na vozíku překonat bariéru tvořenou schody a mnoho dalších užitečných věcí.

Setkání uspořádal projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA, jehož nositelem je VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

Díky vám všem. Michael Svoboda

3. prosinec 2015 - DDÚ Hlinky, Brno

Setkání s kamarády z DDÚ Hlinky

Čtvrtek 3. prosince patřil dalšímu tradičnímu setkání. Tentokrát s novou skupinkou žáků z DDÚ Hlinky. Michael Svoboda děti navštívil se svým postiženým kamarádem z Centra Kociánka.

Žáci se při setkání dozvěděli zajímavé informace o životě handicapovaných, o příčinách vzniku handicapu, jeho projevech, což si ukázali i na konkrétních případech. Děti se naučily také praktickým věcem, a to například, jak pomoci člověku na vozíku překonat schody a další užitečné věci z praxe.

Setkání uspořádal projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA, jehož nositelem je VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

Díky vám všem. Michael Svoboda

2. prosinec 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Na žáky DÚM Veslařská čekal v Centru Kociánka zajímavý program

Ve středu 2. prosince 2015 přivítali handicapované děti a dospělí v Centru Kociánka žáky diagnostického ústavu Veslařská Brno. Pokračuje tak dlouhodobá vzájemná spolupráce, která se rekrutuje nejen v rámci těchto pravidelně se opakujících setkání se skupinkami žáků. Poznat blíže prostředí a život handicapovaných bylo hlavním cílem návštěvy.

Během důkladné prohlídky areálu Centra Kociánka, měli žáci možnost nahlédnout například na zvířecí farmu, kde jim zdejší ošetřovatelé podali podrobné informace o terapeutických technikách, jako je například hipoterapie probíhající za pomocí koně. Během setkání žáci navštívili kamarády z aktivizačního centra. Společné chvíle zaplnili zajímavým povídáním, při kterém byl cítit vzájemný respekt a úcta jednoho k druhému.

Setkání uspořádal projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

Díky vám všem. Michael Svoboda

1. prosinec 2015 - SVP Veslařská, Brno

Prosinec zahájilo setkání na SVP Veslařská v Brně

První prosincový den strávil Michael Svoboda společně s postiženým kamarádem na vozíku z Centra Kociánka mezi žáky Střediska výchovné péče Veslařská v Brně. Celé setkání probíhalo ve velice příjemné a přátelské atmosféře.

Během jejich návštěvy se děti dozvěděly spoustu zajímavých a praktických informací o životě handicapovaných, vzniku a průběhu jejich postižení a také měly možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jak náročný je pohyb na vozíku. Na závěr setkání si všichni společně zahráli oblíbenou hru postižených lidí - boccia.

Setkání proběhlo v rámci mezinárodního integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

Díky vám všem. Michael Svoboda

26. listopad 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Studenti Bezpečnostně právní akademie navštívili Centrum Kociánka

Studenti 1. ročníku Bezpečnostně právní akademie v Brně zavítali 25. a 26. listopadu 2015 do Centra Kociánka. Zde měli možnost se teoreticky i prakticky dovědět nejen to, jak se žije lidem s handicapem, jaká jsou specifika jejich postižení a jak mohou trávit volný čas, ale i mnoho dalších zajímavých informací a poznatků. Přiblížit studentům svět handicapovaných, to bylo hlavním smyslem těchto dvou setkání.

Během návštěvy Centra Kociánka měli studenti možnost projít celý jeho areál. Zajímavým místem, kde načerpali další cenné informace, byla například zvířecí farma. Zde probíhají různé druhy terapií handicapovaných lidí se zvířaty. Z úst zdejších ošetřovatelů se dověděli podrobné informace, jak probíhá hipoterapie, jakožto druh fyzioterapeutické metody využívající pro tento účel speciálně připravených koní.

Další část setkání probíhala v tělocvičně Centra Kociánka, kde došlo na sblížení studentů s dětmi a dospělými z aktivizačního centra. Vzájemnou diskuzi o různých formách jejich postižení vystřídala odlehčená sportovní partie ve hře boccia, jež patří mezi jeden z nejpopulárnějších sportů mezi handicapovanými sportovci.

Tato obohacující setkání se uskutečnila pod kuratelou mezinárodního integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, který pořádá VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

Díky vám všem. Michael Svoboda

24. listopad 2015 - ZŠ Lidická, Brno

VÍTÁMVÁS CUP na cestách navštívil Základní školu Lidická v Brně

Seriál turnajů ve stolním Stiga hokeji pod názvem VÍTÁMVÁS CUP na cestách zavítal v úterý 24. listopadu 2015 na Základní školu Lidická v Brně. Samotného turnaje, jenž nese jméno bývalého studenta školy Lukáše Vítámváse, který v roce 2005 podlehl svému zdravotnímu stavu a souběžného doprovodného programu, se zúčastnilo na 80 žáků Základní školy Lidická a také studentů Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené. Celého dopoledního programu se zúčastnili i zástupci z řad fotbalového klubu Zbrojovka Brno. Konkrétně hráči Jakub Šural a Tomáš Weber.

Žáci ZŠ Lidická, studenti SŠ F. D. Roosevelta a přítomní fotbalisté se zapojili společně do samotného turnaje. Turnaj VÍTÁMVÁS CUP má v sobě ukryté motto, jenž zní: "Turnaj, který spojuje." Samotná hra stolního Stiga hokeje totiž smazává rozdíly mezi zdravými hráči a hráči s handicapem, což je smyslem celého turnaje.

Pořadatelem VÍTÁMVÁS CUPu je Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně. Spolupořadatelem pak projekt BRNO A JIŽMÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

Díky vám všem. Michael Svoboda

23. listopad 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci ZŠ Sirotkova se v Centru Kociánka setkali s kamarády s různým postižením a naučili se od nich spoustu nových věcí

Dvě třídy ZŠ Sirotkova - 5.A a 5.D - navštívily v pátek 20. listopadu a v pondělí 23. listopadu 2015 Centrum Kociánka v brněnské čtvrti Královo Pole. Součástí setkání byl program, jenž žákům ukázal svět lidí s různým postižením z poněkud jiné stránky.

Žáci během dopoledne stačili poznat blíže kamarády s handicapem z aktivizačního Centra Kociánka. Měli čas si společně popovídat třeba o tom, jaké mají postižení, jak se projevuje či co je jeho příčinou. Děti si rovněž vyzkoušely hru jménem boccia, která je oblíbeným sportem mnoha lidí s postižením. Věnovali jsme se ale i hipoterapii, kde jsme si ukázali na konkrétních případech, jak rehabilitace touto formou probíhá.

Také tato setkání s žáky ZŠ Sirotkova Brno byly součástí projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC a neziskového spolku Vlaštovky Brno.

Díky vám všem. Michael Svoboda

19. listopad 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Čtyři třídy ze ZŠ Rozmarýnová se v Centru Kociánka naučily novým věcem

Žáci ze Základní školy Rozmarýnová v Brně zavítali v rámci 4 návštěv (ve dnech 12., 13., 18. a 19. 11.) do Centra Kociánka v Brně. Jednalo se o žáky 1. stupně této školy, kteří se během dopoledních setkání seznámili se světem handicapovaných lidí, poznali jejich prostředí i je samotné. To bylo hlavním motivem dopoledních setkání.

Pro mnoho těchto dětí bylo setkání s handicapovanými vůbec první zkušeností v životě. Během návštěvy dokázaly vnímat a pochopit například příčiny vzniku různých postižení i jejich projevy. Děti měly možnost si s postiženými kamarády popovídat o dětské mozkové obrně a konkrétní příklady DMO jim byly zprostředkovány jednoduchou a zábavnou formou.

Děti nevynechaly ani prohlídku areálu Centra Kociánka. Nejvíce času vždy strávily na zvířecí farmě, kde se mohly dovědět zajímavé informace o pozitivním dopadu zvířat na zdravotní stav lidí s handicapem.

Všechna uvedená setkání se uskutečnila v rámci mezinárodního integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož nositelem je VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

Díky vám všem. Michael Svoboda

19. listopad 2015 - ZŠ Pavlovská, Brno

Třída 4. B, ZŠ Pavlovská výhercem říjnovového kola fotografické soutěže

Fotografická soutěž o pizzu zná své další vítěze. Stali se jimi žáci Základní školy Pavlovská. Právě třída 4. B získala nejvyšší počet hlasů za měsíc říjen. A to hlavně díky počtu 185 hlasů, které obdržela žákyně Katka z této třídy. Žáci si díky tomu mohli náležitě vychutnat svoji výhru v podobě hromady pizzy a také se ihned zapojili do nové soutěže "O ŘÁD VLAŠTOVKY", která probíhá na webu www.vlastovky.com.

Pořadatelem fotografické soutěže je projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

Vítězům ještě jednou gratulujeme!

Díky vám všem. Michael Svoboda

16. listopad 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci Základní školy Lidická v pondělí navštívili Centrum Kociánka

V pondělí 16. listopadu 2015 měly děti z brněnské Základní školy Lidická možnost namísto běžného vyučovacího dne navštívit Centrum Kociánka. Setkání se uskutečnilo za účelem porozumění lidem s handicapem.

Žáci Základní školy Lidická strávili v Centru Kociánka většinu dne s kamarádem Lukášem, jenž má dětskou mozkovou obrnu. Mohli jej díky tomu lépe poznat, zjistit jaké má zájmy a jaké je jeho postižení. Děti se po celé dopoledne o Lukáše pečlivě staraly a ten jim zase na oplátku ukázal Centrum Kociánka ze všech možných úhlů, včetně zvířecí farmy a dalších zajímavých míst.

Poslední část dopoledního času děti strávily v tělocvičně s dalšími postiženými kamarády a společně si povídali na témata, která děti zajímala. Toto setkání v Centru Kociánka patřilo do kalendáře mezinárodního integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně a Vlaštovky Brno z.s.

Díky vám všem. Michael Svoboda

11. listopad 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci 3 základních škol měli možnost navštívit postižené kamarády v Centru Kociánka

Žáci Základní školy Staňkova, Klasického a španělského gymnázia z Vejrostovy ulice a studenti SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví nahlédli ve dnech 9. až 11. listopadu 2015 do Centra Kociánka. Setkání se uskutečnila za účelem hlubšího porozumění lidem s handicapem a poznání prostředí, kde žijí.

Během každého setkání se měli žáci možnost dozvědět spoustu zajímavých a praktických informací o životě handicapovaných, a to buď přímo z jejich ústního podání či z vyprávění jejich vychovatelů. Ne každý z žáků předtím znal odpovědi na to, jaké jsou příčiny různých postižení, kdy mohou vzniknout, jak se lidé vyrovnávají se svým postižením a učí se s ním žít. Mnoho zajímavých informací žáci nalezli na zvířecí farmě, kterou navštívili během procházky areálem Centra Kociánka. V čase, který zde strávili, byl věnován především kouzlu propojení zvířete a postiženého člověka. Děti se zaujetím hledaly odpovědi na to, co je například hipoterapie a jaké existují další terapie za pomocí zvířat.

Po komplexní prohlídce Centra Kociánka si měli žáci možnost vyzkoušet hru boccia, kterou svůj čas vyplňuje mnoho lidí s handicapem, a to dokonce i na profesionální úrovni.

Všechna tato přínosná a obohacující setkání, nejen pro žáky škol, ale i jejich handicapované kamarády z Centra Kociánka, proběhla v rámci mezinárodního integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

Díky vám všem. Michael Svoboda

6. listopad 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Speciální vyučovací den pro žáky Základní školy Kociánka

V pátek 6. listopadu 2015 se uskutečnilo mimořádné školní dopoledne pro žáky Základní školy Kociánka. Akce proběhla v rámci mezinárodního integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně a Vlaštovky Brno z. s.

Žáci společně s paní učitelkou pozvali Michaela do první vyučovací hodiny. To proto, aby ukázali, co všechno se již dokázali naučit. Takovéto návštěvy tříd probíhají v rámci projektu i na jiných školách.

Poté jsme se společně přesunuli do tělocvičny. Zde na děti Základní školy Kociánka čekal tělocvik spojený s matematikou. Děti měly za úkol vypočítat matematický příklad a následně co nejrychleji doběhnout pro výslednou číslovku, kterou předaly čekajícímu kamarádovi. Po soutěžní hře děti hrály fotbal nebo si prohlížely atletické náčiní.

Na závěr pestrého dne dorazili postižení kamarádi z aktivizačního centra. Společně jsme si zazpívali a zahráli si po skupinkách několik partií ve hře boccia. V pátek zkrátka platilo přísloví „Škola hrou“!

Díky vám všem. Michael Svoboda

5. listopad 2015 - ZŠ Slovanské náměstí, Brno

Výhra v podobě pizzy chutnala i žákům ZŠ Slovanské náměstí

Dne 5. listopadu jsme měli možnost oslavit vítězství žáků třídy 5. B ze Základní školy Slovanské náměstí v Brně. Stali se totiž červnovými výherci (tehdy ještě jako třída 4. B) fotografické soutěže mezinárodního integračního projektu BRNO a JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně a neziskový spolek Vlaštovky Brno.

Vítězství v podobě pizzy si třída doslova vychutnala. Žákům ještě jednou gratulujeme a budeme se těšit na jejich účast v našich dalších soutěžích!

Díky vám všem. Michael Svoboda

4. listopad 2015 - Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižné, Brno

Žáci DÚ Hlinky zjistili, že jízda na vozíku není žádný med

Žáci diagnostického ústavu Hlinky si ve středu 4. listopadu 2015 prohlédli celý areál Centra Kociánka a také zázemí Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, jež je v sousedství na ulici Křižíkova 11 v Brně. Akce je součástí kalendáře mezinárodního integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jež pořádá VUT v Brně a Vlaštovky Brno z. s.

Na žáky diagnostického ústavu Hlinky čekala kromě prohlídky také výzva a zkouška zároveň, a to v podobě vyjížďky do vrchu po 333 metrů dlouhé rampě na mechanickém vozíku. Žáci se díky tomu mohli vžít do rolí studentů, jenž tuto namáhavou trasu absolvují každý školní den. Na této rampě se rovněž každoročně konají závody do vrchu nazvané NA ŠIKMÉ PLOŠE. Ti nejlepší vyjeli vždy až do nejvyššího čtvrtého podlaží, o což se pokusili i žáci diagnostického ústavu Hlinky.

Mimo to se setkali i se samotnými studenty této školy a měli tak možnost probrat jízdu na vozíku i všechna další zajímavá témata. Zkrátka bude opět na co vzpomínat!

Díky vám všem. Michael Svoboda

3. listopad 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci ZŠ Staňkova si úterní dopoledne zpestřili návštěvou Centra Kociánka

Všudypřítomné listí a ochlazení značilo, že podzim je již v plném proudu, to však nebránilo k dalšímu příjemnému setkání s žáky Základní školy Staňkova v Brně, při kterém jsme obsáhle nahlédli do světa lidí s různým postižením. Setkání se uskutečnilo v úterý 3. listopadu 2015 pod hlavičkou mezinárodního integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadateli jsou VUT v Brně a Vlaštovky Brno z. s.

Centrum Kociánka nabízí mnoho zajímavého a skupinka žáků Základní školy Staňkova se o tom měla možnost přesvědčit sama, a to pod vedením průvodce Michaela. Socha zakladatele Centra Kociánka Josefa Chlupa, oáza klidu v prostředí u rybníčku, popřípadě hřiště pod borovicí - to vše se nachází v dolní části rozsáhlého parku.

O něco výše si žáci mohli prohlédnout zvířecí farmu. Zjistili, jak vlastně probíhá hipoterapie z pohledu člověka na vozíku. Řeč dále byla i o dalších důležitých formách rehabilitace, jenž probíhají s pomocí zvířat.

Společné setkání postižených kamarádů z aktivizačního centra Kociánka a žáků Základní školy Staňkova bylo tím posledním, co jsme v rámci jednoho dopoledne stihli. Kromě povídání a zpěvu za doprovodu kytary, se hrála hra podobná hře pétanque s názvem boccia. Motivací pro všechny byla výhra v podobě čokolády nebo medaile s logem projektu, a to nejen za účast v této hře, nýbrž byla to i forma poděkování za společně strávené dopoledne, při kterém jsme poznali a naučili se spoustu nových věcí.

Díky vám všem. Michael Svoboda

2. listopad 2015 - Brno

Startuje nová soutěž O řád vlaštovky

Pro všechny, kteří se nejen rádi učí, ale také baví a soutěží, připravily Vlaštovky Brno ve spolupráci s VUT v Brně zcela novou soutěž O řád vlaštovky.

Při každém denním setkání projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC dostanou vždy děti a dospělí s různým postižením, děti z dětských domovů, diagnostických ústavů, výchovných ústavů, dalších center a žáci ze základních a středních škol možnost vyjádřit na fotografii pomocí pantomimy, co si představují pod pojmem:

"SPOLEČNĚ POMÁHÁME POSTIŽENÉMU KAMARÁDOVI NEBO SPOLUŽÁKOVI VE TŘÍDĚ."

Hlasování bude probíhat na webu www.vlastovky.com a vítězem se stane fotografie s nejvyšším počtem hlasů. Ale pozor, hlasovat pro danou fotografii bude možné vždy jen 14 dní ode dne předání fotografie. Vítěz měsíčního kola získá tradičně pizzu pro celou třídu. Naprostou novinkou je, že vítězové měsíčních kol postupují do Velkého finále O řád vlaštovky, které proběhne 21. března 2016. Na vítěze velkého finále čeká nejen Řád vlaštovky, ale také velké překvapení.

Veškeré informace o soutěži včetně pravidel naleznete zde: soutěž.

Vaše Vlaštovky

2. listopad 2015 - ZŠ nám. Svornosti, Brno

Třída 5. B ze ZŠ nám. Svornosti vítězem soutěže za měsíc září

V pondělí 2. listopadu 2015 proběhlo na ZŠ nám. Svornosti v Brně - Žabovřesky vyhlášení vítěze zářijového kola soutěže projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadateli jsou VUT v Brně a Vlaštovky Brno.

Právě Honza z 5. B této základní školy se totiž stal vítězem naší soutěže o nejbláznivější obličej. Právě jeho grimasa získala v hlasování na webu projektu 170 hlasů a získal tak pizzu pro celou svoji třídu. Gratulujeme!

Díky vám všem. Michael Svoboda

22. říjen 2015 - ZŠ Palackého, Brno

První letošní cesta VÍTÁMVÁS CUPu vedla na ZŠ Palackého v Brně

Čtvrtek 22. října 2015 otevřel další ročník seriálu VÍTÁMVÁS CUP na cestách. Při něm opět spojily své síly Vlaštovky Brno z. s., VUT v Brně, jenž je pořadatelem BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC a Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené.

První cesta s turnajem ve Stiga hokeji, pojmenovaném podle studenta školy Lukáše Vítámváse, který v roce 2005 podlehl svému zdravotnímu stavu, vedla na Základní školu Palackého 68 v Brně Králově Poli.

Žáci ZŠ Palackého se aktivně zapojili do turnaje ve stolním Stiga hokeji, v němž si zahráli mimo jiné proti zástupcům Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené. Souběžně s turnajem ve stolním Stiga hokeji probíhal doprovodný program pro žáky jednotlivých tříd, jenž se turnaje neúčastnili. Přivítali jsme mimořádné hosty z fotbalového klubu Zbrojovka Brno, který reprezentovali hráči Tomáš Brigant a Tomáš Weber. Děti si tak užily jak besedu s fotbalisty či improvizovanou autogramiádu, ale soutěžily i ve slalomu na mechanickém vozíku o medaile a čokolády.

Turnaj ve Stiga hokeji vyvrcholil dramatickými boji o konečné umístění. Po skončení finálového duelu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků s předáním poháru, medailí, diplomů. Další cesta VÍTÁMVÁS CUPu proběhne přibližně za měsíc, 24. listopadu 2015 na ZŠ Lidická v Brně.

Díky vám všem. Michael Svoboda.

22. říjen 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Kociánku navštívilo SVP Veslařská

Mezi tradiční akce Vlaštovky Brno z. s. a VUT v Brně, jenž je nositelem mezinárodního integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, patří setkání žáků stacionáře a střediska výchovné péče Veslařská v Brně. Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. října v odpoledním čase.

Toto setkání navázalo na předchozí setkání, jenž se uskutečnilo v Centru Kociánka před více jak čtrnácti dny. Tentokráte jsme se společně se skupinkou žáků nevydali poznávat zdejší areál, ale zavítali jsme přímo za kamarády s různými postiženími. Nejdříve jsme navštívili starší kamarády z aktivizačního centra, pro které si žáci ze stacionáře Veslařská připravili loutkové představení. V jeho rámci měli ostatní za úkol rozpoznat prostřednictvím pantomimických ukázek známá česká přísloví. Totéž se opakovalo ještě jednou při návštěvě věkově mladších postižených kamarádů z podkroví.

Nejdůležitější pro nás bylo, že jsme se dokázali zábavnou formou lépe poznat a strávit spolu příjemné odpoledne.

Díky vám všem. Michael Svoboda

21. říjen 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci ZŠ Košínova to měli do Centra Kociánka co by kamenem dohodil

Středa 21. října 2015 byla věnována dalšímu setkání, při němž se do Centra Kociánka detailně podívali žáci Základní školy Košínova v Brně. Setkání uspořádaly Vlaštovky Brno z. s. společně s VUT v Brně, jenž je nositelem mezinárodního integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC.

Setkání bylo zaměřeno na poznání Centra Kociánka a prostředí světa lidí s různým postižením. Nejdříve si žáci za doprovodu svých vyučujících a průvodce Michaela prohlédli nejzajímavější místa areálu Centra Kociánka. Řeč je o rybníčku, splavu hřišti pod borovicí či moderně vyhlížející zvonici.

Důležitou součástí areálu je také zvířecí farma. Místo, kde probíhají různé formy rehabilitace za pomocí zvířat. Za dozoru ošetřovatelů proběhla ukázka hippoterapie. Zde nechyběla oblíbená kratochvíle, kdy žáci poslouchali tlukot srdce koně. Setkání na hipoterapii bylo navíc okořeněno vydařeným programem, který si připravili žáci a vychovatelé Základní školy Košínova. Jednalo se o divadelní představení, jehož námětem byl příběh Kryštofa Kolumba a jeho objevení Ameriky. Během tohoto celého programu se žáci zodpovědně starali o postižené kamarády, jenž toto představení průběžně navštěvovali. Krásnou a příjemnou atmosféru dopoledního setkání dokresloval rozdělaný ohýnek a vůně linoucí se z pečených brambor.

Poslední část dopoledního programu se odehrávala v tělocvičně Centra Kociánka. Žáci se seznámili s kamarády s různým postižením. Při upřímné debatě zjistili, jaká mají postižení, jak se projevují a jak taková postižení mohou vzniknout. Další z mnoha praktických ukázek proběhla při hraní hry jménem boccia. Hrálo se o medaile a čokolády. Nejdůležitější ovšem byla radost ze hry, která podtrhla vydařené setkání s žáky Základní školy Košínova.

Díky vám všem. Michael Svoboda

20. říjen 2015 - Aquapark Kohoutovice, Brno

Brněnské Vlaštovky vzlétly. Poprvé se oficiálně představily dětem i veřejnosti

V úterý 20. října se v prostorách kohoutovického Aquaparku uskutečnil již 9. ročník integrační akce Plavecká show – Setkání bez hranic 2015. Přibližně 200 dětí z dětských domovů, handicapovaných, žáků praktických škol, výchovných ústavů a dospělých patronů z řad policistů, hasičů či sportovců si zde užilo den plný soutěží, zábavy a sportu. Současně se zde slavnostně představil i nový, neziskový, veřejně prospěšný spolek Vlaštovky Brno z.s.

Primárním cílem činnosti tohoto spolku je zajistit pokračování a rozvoj dosavadních, více než 16 let trvajících akcí, známých v rámci projektu Brno a jižní Morava bez hranic. Jejich podstatou je umožnit především dětem a mládeži z různých cílových skupin vzájemné poznávání v rámci společných akcí a zajišťování příležitostí pro integraci handicapovaných dětí. A to ať už je jejich handicap původu tělesného, mentálního či sociálního.

Nový neziskový veřejně prospěšný spolek Vlaštovky Brno z.s. se tak zaměřuje především na intenzivní práci s dětmi a mládeží –na ty, jež budou mít zásadní vliv na budoucí podobu naší společnosti. Představitelé spolku pracují především s žáky MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, s dětmi a dospělými s různým zdravotním postižením, s dětmi z dětských domovů, s dětmi se sociálním handicapem, s žáky diagnostických ústavů, s handicapovanými a zdravými sportovci. V hnízdě Vlaštovek Brno je již v tomto okamžiku více než 5000 dětí, se kterými kamarádská spolupráce dlouhodobě funguje.

20. říjen 2015 - Aquapark Kohoutovice, Brno

Uskutečnil se 9. ročník akce Setkání bez hranic 2015 - plavecká show

Vlaštovky Brno z. s. společně s VUT Brno, který je nositelem integračního projektu Brno a jižní Morava bez hranic, Dětským domovem Dagmar ve spolupráci s AGENTUROU ENTITY PRODUCTION s.r.o., AQUAPARKEM KOHOUTOVICE A SPŠEIT PURKYŇOVA BRNO, USPOŘÁDALY JIŽ 9. ROČNÍK PLAVECKÉ SHOW.

Tohoto tradičního mezinárodního integračního sportovního a společenského setkání velké rodiny se dne 20. října 2015 v brněnském Aquaparku Kohoutovice zúčastnilo více než 200 dětí z dětských domovů, handicapovaných dětí, žáků diagnostických ústavů, výchovných ústavů, žáků praktických škol, a téměř 100 dospělých z řad politiků, policistů, hasičů, záchranářů, partnerů a podporovatelů. Nechyběli ani zástupci z řad brněnských vrcholových sportovců - FC Zbrojovka Brno, Bulldogs Brno a Draci Brno.

Akce se zúčastnily společně děti z dětského domova DD Strážnice, DD Hodonín, DD Znojmo, DD Vranov, DD Hrotovice, DD Boskovice, DD, Jílová, DD Mikulov, DD Telč, DD Jemnice, DD Dagmar, DD Rovečné, VÚ Černovice, DÚ Hlinky, DÚ Veslařská, střediska výchovné péče Veslařská - pobyt, střediska výchovné péče Veslařská - stacionář základní školy Palackého a postižení kamarádi z Centra Kociánka Brno, SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně.

Děti z dětských domovů a postižené děti se velmi dobře znají, společně pracují a pomáhají druhým při více než 250 akcích a setkáních v průběhu kalendářního roku a hlavně si fandí a věří si.

Při slavnostním zahájení měly všechny děti z dětských domovů, žáci praktických škol, střediska Veslařská i naši postižení kamarádi připraven uvítací pokřik, který navázal na představení desítek dospělých – zástupců partnerů, kteří přišli děti podpořit. Po celý den se také o tyto děti staraly, bavily se s nimi a soutěžili žáci z SPŠEIT Purkyňova Brno. Žáci z této školy se stali atache jednotlivých týmů.

Potom všichni účastníci vytvořili 19 týmů dětí z dětských domovů, handicapovaných dětí, žáků praktických škol a dospělých. Týmy společně soutěžily nejen v plaveckých disciplínách jednotlivců a štafet, ale také se společně bavily.

Štafeta 4 x 25m na lehátkách volný způsob přinesla spoustu smíchu a společné usilovné řešení speciální soutěže „Tajenky“ umocnilo celkovou atmosféru. Bylo zajímavé sledovat, jakou taktiku společné týmy dětí a dospělých zvolily. V této hře nakonec zvítězil Dětský domov Hodonín, který jako první vyluštil tajenku: „Bez práce nejsou koláče."

A právě nejen vzájemné poznávání dětí vyrůstajících v odlišných prostředí, ale také poznávání dospělých, kteří bez ohledu na čas či svoji profesi se dětem osobně věnují a podporují jejich úsilí, je cílem naší činnosti. A ať už je zkušenost těchto dětí s dospělými jakákoliv, je důležité, že po takovýchto setkáních dětí vědí, že je spousta dospělých, kterým na nich - dětech záleží a mohou jim důvěřovat.

V letošním roce věnovali zážitkové ceny a my MOC DĚKUJEME:

HC Kometa Brno – všem zúčastněným návštěvu na domácím extraligovém hokejovém utkání HC Kometa Brno

Automotodrom Brno, KŘ Policie JMK, HZS JMK, MP Brno,ZOO Brno, Restaurace Zlatá loď

Děkujeme celé rodině tohoto projektu za další nádhernou společnou akci!

19. říjen 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Pro žáky ZŠ Staňkova bylo připraveno další setkání v areálu Centra Kociánka

43. týden roku 2015 začal mezinárodní integrační projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně, dalším setkáním v Centru Kociánka. V pondělí 19. října 2015 jsme přivítali další skupinku žáků Základní školy Staňkova, jenž je zároveň školou multikulturní.

Namísto běžného vyučování, čekalo na žáky poznávání světa lidí s různým postižením. Žáci během dopoledne viděli mnoho zajímavého se spoustou doplňujících informací. Vše začalo prohlídkou rozsáhlého areálu. Žáci se za doprovodu Michaela prošli od rybníčku až ke zdejší zvonici. U každého místa jsme se na chvíli zastavili, abychom si o něm popovídali.

Nejvíce času jsme opět strávili mezi zvířaty. Žáci je měli možnost poznat z blízka a následně kupříkladu zjistit, jak tluče srdce koně či jak probíhá taková hipoterapie z pohledu člověka sedícího na vozíku. Rehabilitace v Centru Kociánka je velice pestrá a zahrnuje právě i zvířata v různých formách terapií.

Další zajímavé informace se k žákům dostaly přímo od postižených kamarádů z aktivizačního centra. Řeč byla o tom, jaké mají postižení, jak vzniklo či jak se projevuje. Povídání vystřídala hra na kytaru se zpěvem. Nesmíme zapomenout ani na ukázku hry boccia, kterou si žáci vyzkoušeli ihned v praxi. Tak zase příště!

Díky vám všem. Michael Svoboda

16. říjen 2015

Žáci ZŠ Košínova to neměli do Centra Kociánka daleko

Dobrý den,

V pátek 16. října 2015 dorazili do Centra Kociánka žáci z nepříliš vzdálené Základní školy Košínova z brněnského Králova Pole.

Pro žáky byl připraven bohatý dopolední program. V jeho úvodu se žáci a jejich vyučující přivítali s Michaelem, který se stal jejich průvodcem. Park Kociánky jsme prozkoumali křížem krážem. Začali jsme u splavu, zde jsme poslouchali rychlost a hluk tekoucí vody.

Pak následovala prohlídka hřiště pod borovicí a expedice do světa zvířat. Žáci se dostali přímo do výběhu ke zvířatům. Měli možnost si je pohladit, ale také zjistit jak dokáží být užitečná právě pro lidi s handicapem. Jak konkrétně vše probíhá, žákům prozradili samotní ošetřovatelé. Řeč byla kupříkladu o jízdě na koni neboli hipoterapii a dalších formách rehabilitace.

Po krátké přestávce byl čas přesunout se do tělocvičny, za kamarády s různým postižením z aktivizačního centra. Došlo na upřímné popovídání si a také na zpěv. Vše zakončila partie ve hře boccia o čokolády respektive medaile s logem projektu. Další týden se spoustou skvělých setkání je tedy za námi. Nezbývá, než se těšit na ten následující, neméně bohatý!

15. říjen 2015

ZŠ Sirotkova vyslala do Centra Kociánka žáky 5. B

Dobrý den,

akce a setkání mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC jdou za sebou doslova kvapíkovým tempem. Po žácích základních škol Staňkova a Pavlovská navštívila ve čtvrtek 15. října 2015 Centrum Kociánka třída 5. B ze Základní školy Sirotkova.

Počasí nám sice stejně jako v jiných dnech tohoto týdne nepřálo, ale sami děti si odhlasovali, že nevymění teplo nabídnuté tělocvičny za průzkum krásného a rozsáhlého areálu Centra Kociánky. Po průzkumu a návštěvě zvířecí farmy, která odkryla dětem mnohé z oblasti hipoterapie, nám všem ale teplo tělocvičny přišlo náramně vhod. Po svačině už následovalo poznávání obyvatel Centra Kociánky, povídání a přišlo i na zpívání.

Díky vám všem.

14. říjen 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Kamarádi ze ZŠ Pavlovská nahlédli nejen do výuky Centra Kociánka

Další z mnoha tradičních setkání mezinárodního integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně, se uskutečnilo ve středu 14. října 2015 v Centru Kociánka s žáky Základní školy Pavlovská v Brně.

Žáci čtvrté třídy se podívali nejen poněkud obšírněji do Centra Kociánka, ale také zavítali přímo do vyučovací hodiny stejně starých žáků Základní školy Kociánka. Seznámili se s postiženými kamarády a zjistili, jak probíhá vyučování v jiném prostředí, než na které jsou sami zvyklí.

Cestou do tělocvičny, kam jsme se schovali před kapkami deště, zbyl nějaký čas na projití rozsáhlým parkem Centra Kociánka. Minuli jsme hřiště pod borovicí, zvířecí farmu a rybníček. O všech těchto místech se žáci dozvěděli podrobné informace prostřednictvím Michaela.

Další dojmy sesbírali čtvrťáci při sešlosti v tělocvičně. Vyzkoušeli si, jak se hraje boccia, která je hodně podobná hře petanque. Spolu s nimi si zahráli také kamarádi z aktivizačního centra Kociánka. Na závěr proběhlo tradiční focení plné úsměvů.

Díky vám všem. Michael Svoboda

13. říjen 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Naposledy s žáky ZŠ Staňkova Brno

I v tomto týdnu probíhaly návštěvy jednotlivých tříd ze Základní školy Staňkova, Brno v Centru Kociánka. Ani pošmourné počasí neodradilo děti od průzkumu domova dětí a dospělých s různým postižením. Stejně jako jejich spolužáci v předešlých dnech, tak děti absolvovaly celý nabitý program s Michaelem.

Velkým zážitkem pro malé návštěvníky byla návštěva zvířecí farmy. Žáci se zde přímo od ošetřovatelů dozvěděli, jakým způsobem pomáhají lidem s různým postižením při rehabilitaci. Konkrétně, jak probíhá hipoterapie či canisterapie. Žáci se seznámili s historií Centra Kociánka a hlavně s kamarády, kteří v centru pobývají. Ve velké tělocvičně tak opětovně proběhlo povídání – a to velmi otevřené - o jednotlivých postiženích, o trápeních, která handicap přináší, ale také spousta společného zpívání a her. Další série setkání s žáky Základní školy Staňkova proběhne v lednu roku 2016. Už nyní se všichni těšíme na pokračování všeho, co jsme společně započali.

Díky vám všem. Michael Svoboda

12. říjen 2015

Pomáhat dětem znamená být od rána do noci na ulici.

Michael Svoboda je člověk, který téměř 20 let tráví až 20 hodin denně v ulicích Brna v rámci svého projektu Brno bez hranic. Autor unikátní myšlenky, jak pomáhat dětem. Rodilý Žabiňák vystudoval geodézii a kartografii. Po úrazu zad musel opustit vlastní sportovní atletickou dráhu a tři týdny po odchodu z VŠ začal pracovat s fetujícími dětmi na ulicích. Od té doby změnil život tisícům brněnských dětí.

Dnes a denně se na ulici setkáváte s dětmi nejrůznějších osudů - dětmi z dětských domovů, dětmi týranými, zneužívanými, dětmi z pasťáků s vážnou trestní minulostí, nebo dětmi, závislými na drogách. Co je v Brně největším problémem, s čím se potýkáte nejčastěji?

Původ pohnutého osudu dítěte není zas tak důležitý. Cesta ven z problému je ale vždy stejná. Jde o to s dětmi být, poslouchat je, poznat je, učit se od nich. Není důležité, jestli jejich osud je poznamenán drogami nebo třeba násilnou trestnou činnosti. Spousta lidí v Brně separátně pracuje v oblasti drog nebo dětské kriminality. Dělají to dobře a to je v pořádku. Pokud ale děti chceme z problémů vyvést a otevřít jim nový život, je třeba s nimi být, musí vás poznat. A vy naopak musíte poznat rodinu dítěte, vědět co možná nejvíc z jeho života. Pak přichází to nejdůležitější: najít něco, co je silnější než to, co to dítě třeba v případě trestné činnosti dělá. Přirozeně musíte najít nějakou motivaci, aby dítě přestalo páchat danou trestnou činnost nebo cokoliv podobného. Pokud se to podaří, pak jste vyhráli. Takže pořád hledáte věci, které jsou silnější než to zlé, špatné, co se dětem děje nebo co prožily. A velmi často je tou motivací pocit, že jsou pro někoho důležité, že mohou pomáhat, že je někdo potřebuje. Proto se snažím o propojování osudů těchto děti s dětmi postiženými. Navzájem se od sebe mohou naučit velké věci a mnohé si uvědomit.

Smyslem vaší činnosti je vrátit děti do běžného života, otevřít jim šanci na normální život. Co je pro ten nový start do života to nejdůležitější? Je to bydlení? Jsou to peníze? Fungující vztah? Práce?

Jednoznačně je to zázemí. Ty děti byly z nejrůznějších důvodů vytrženy z každodenní reality. Velmi často mají tvrdé geny, což není samo o sobě pro život špatné. Zažily spoustu věcí, které by děti prostě zažít neměly. Když jim dáte pouze peníze, v 80% jim to nepomůže. Ty peníze půjdou jinam, než by měly. Když jim poskytneme bydlení, také to samo o sobě nemusí zafungovat. Ony potřebují vytvořit především zázemí a zklidnit svůj život. I s dospělým člověkem otřese ztráta zázemí. Takový otřes u sedmi nebo desetiletého dítěte je násobně větší. Proto je třeba obnovit fungující vztahy – ať je to dědeček, babička, sourozenec, partner. Ve chvíli, kdy se to podaří a uklidní se život kolem dítěte, má smysl další pomoc. S fungujícím zázemím je velká šance, že pak koneckonců i ty peníze mladý člověk dobře použije.

Jaký je vůbec vztah Brňáků k vaší práci s dětmi s mnohdy komplikovanou minulostí a složitou osobností? Dívají se na vás lidé někdy podezřívavě nebo máte veskrze pozitivní reakce?

Lidé často vidí a soudí samotný projev chování dětí. Když jim ale vysvětlíte cestu a osud, který k tomu projevu chování vedl, většinou si je získáte. A dnes už mám řadu příkladů, kdy i ty nejtěžší osudy se překlopily do spokojených životů - s prací a vlastní fungující rodinou. Zvu běžné občany na naše akce a bývají šokovaní, s jakou úctou a respektem se tyto v jejich očích problémové děti starají o své kamarády na vozíčku. Jsou šokovaní, s jakou úctou a respektem se i ta nejtvrdší děcka chovají k druhým, kteří skutečně potřebují pomoc. Lidé mají tendenci na počátku nevěřit v nápravu problematických dětí. Ale ono to možné je. Ne však bez práce. Předchází tomu tvrdé úsilí psychologů, vychovatelů, policistů, i moje. Společnými silami jsme schopni dosáhnout výsledků, kterým jsou běžní lidé jen stěží schopni uvěřit. Nakonec samotné děti mají mnohem větší sílu pomoci si navzájem, než jsem jim schopný dát já.

Máte pocit, že práce Vaše a vašich kolegů suplujete něco, co by měl dělat stát nebo město? Nebo je to nadstavba, kterou dost dobře není možné očekávat od státních institucí a zařízení?

V Brně můžeme být hrdí na práci policie, sociálních pracovnic, vychovatelek, učitelek, spousta z nich funguje perfektně. Věří v to, co dělají, a úžasně pomáhají. Chybí však mezičlánek, který se dostane přímo do původních rodin, do klanů, dětských gangů a pohybuje se mezi nimi. Není skrytý, děti vědí, o koho jde a co dělá. Má příležitost dětem naslouchat, ve správnou chvíli zasáhnout a pomoci. Primátor nemůže být o půl čtvrté ráno v komplikované rodině nebo průchodu, kde se řekne ta pravda. Policie, vychovatelky, ani sociální pracovníci tam být také nemohou. Proto si nemyslím, že bychom něco nahrazovali. To co děláme my, je jedinečné, na to ani město ani stát vybaveny nejsou.

8. říjen 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Společné setkání žáků ZŠ Staňkova Brno a dětí a dospělých s různým postižením

Do třetice všeho dobrého, neboli ve čtvrtek 8. října 2015 navštívila Centrum Kociánka díky pozvání mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně, třetí skupina žáků Základní školy Staňkova.

Podobně jako v předchozích dnech, se žákům z páté třídy věnoval Michael. S žáky vyplnil čas strávený v parku Centra Kociánka prohlídkou rybníčku, splavu a hřiště pod borovicí, Kupříkladu poslouchání ticha a tekoucí vody u splavu, vystřídalo následně poslouchání tlukotu srdce koně.

To už jsme se všichni společně přemístili k zvířatům. Žáci měli možnost poznat, jakým způsobem funguje hipoterapie a jakými dalšími konkrétními způsoby, dokáže zvíře pomoci postiženému člověku při rehabilitaci.

Po přestávce na svačinu jsme se kvapem přesunuli do velké tělocvičny Centra Kociánka. Došlo zde na upřímné popovídání s postiženými kamarády z aktivizačního centra o tom, jaké mají postižení, jak vzniklo a jak se projevuje. Zpívali jsme rovněž hodně písniček, mimo jiné i tu o Brně, kterou znají děti napříč Jižní Moravou. Nechyběla ani boccia o kupu medailí a čokolád. Zkrátka, neprožili jsme toho s páťáky ZŠ Staňkova za jedno dopoledne zrovna málo.

Díky vám všem. Michael Svoboda

7. říjen 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Společné setkání žáků ZŠ Staňkova Brno a dětí a dospělých s různým postižením

Jak již bylo avizováno v předchozím článku, ve středu 7. října 2015 přišla do Centra Kociánka další skupinka žáků Základní školy Staňkova Brno. Žáci čtvrté třídy se zúčastnili setkání mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně.

Pro žáky byla návštěva Centra Kociánka zpestřením školního týdne. Nejdříve se všichni pozdravili s průvodcem Michaelem, a pak už přišel na řadu průzkum krásného areálu. Žáci nahlédli k rybníčku, poslouchali klid a ticho, které narušovala pouze voda z malého splavu nebo obdivovali historickou borovici na zdejším zeleném hřišti.

Čuníci, kozy, želva, psy, koně… S těmito všemi zvířaty, se žáci potkali na zvířecí farmě. Měli možnost zvířata poznat z bezprostřední blízkosti, ale také zjistit na konkrétních případech, jak dokáže ono zvíře pomoci člověku s různým postižením.

Poté jsme se společně přesunuli do velké tělocvičny Centra Kociánka. Důvodem bylo setkání s postiženými kamarády z aktivizačního centra. Krom povídání si o tom, jaké mají postižení, jak se projevuje či jak takové postižení může vzniknout, jsme se hlavně poznávali, zpívali a soutěžili. Vše bylo zakončeno předáním medailí s čokoládovým návdavkem a společnou památeční fotografií.

Díky vám všem. Michael Svoboda

6. říjen 2015 - Centrum Kociánka, Brno

Setkání žáků Centra Kociánka se žáky ZŠ Staňkova

Další školou, která se zúčastnila setkání pořádaného pod hlavičkou mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, jehož nositelem je VUT v Brně, je Základní škola Staňkova. Základní škola Staňkova je školou mezinárodní. Proto bylo setkání i takovým malým Babylónem. Michael ukázal žákům Centrum Kociánka v celém jeho rozsahu. Nejdříve jsme poslouchali vodu u splavu, poté jsme se přesunuli k rybníčku a následně také k hřišti pod borovicí.

Žákům nezůstala utajena ani zvířecí farma, kde žijí zdejší zvířecí obyvatelé. Jejich každodenním úkolem je pomáhat lidem s různým postižením při rehabilitaci. Jak konkrétně, to se žáci dozvěděli prostřednictvím ošetřovatelů.

Poslední část setkání se odehrávala v tělocvičně Centra Kociánka. Žáci se zde setkali s postiženými kamarády z aktivizačního centra. Představili se jim a prozradili, jaké mají postižení, jak se projevuje či jak vzniklo. Zahráli jsme si i naši oblíbenou hru boccia o spoustu čokolád a medailí. Další skupinka žáků ZŠ Staňkova dorazí do Centra Kociánka zase ve středu

Díky vám všem. Michael Svoboda

1. říjen 2015 - ZŠ Arménská

Sportovní den na ZŠ Arménská Brno

Sportovní den na Základní škole Arménská v Brně se v posledních letech stal akcí tradiční. Den plný soutěží a zábavy si spolu s žáky Základní školy tentokráte vychutnali i kamarádi z aktivizačního Centra Kociánka.

Ještě než se všichni společně pustili do soutěžení, přivítal se s žáky Michael, který zároveň představil všechny své přátele z Centra Kociánka. Chvíli jsme si povídali, přičemž ke slovu se dostala i kytara. Pak už se žáci rozdělili do jednotlivých soutěžních týmů. V každém z nich byl i jeden reprezentant z Kociánky.

Každý z týmů se pod svým originálním názvem musel popasovat hned s osmičkou disciplín. Byla mezi nimi překážková dráha, hry s názvem moučná hora, bublání, raketa a míček, podložka, plné míče či střelba na koš respektive na branku. Více než kdy jindy, nebylo až tak důležité zvítězit, ale vzájemně se poznat, skamarádit se, pobavit se.

Na závěr jsme si stihli zahrát i bocciu. Každý si tuto hru mohl vyzkoušet. Účastníkům udělali radost příjemně strávené chvíle v rámci prvního říjnového dopoledne i trička s logem projektu nebo chutná čokoláda!

Díky vám všem. Michael Svoboda