Zprávy
DENNÍ ČINNOST
2018
2017
2016
2015
9. prosinec 2016 - SZŠ Jaselská, Brno

Proběhl tradiční výškařský mítink na SZŠ Jaselská Brno

V pátek 9. prosince 2016 se uskutečnila tradiční sportovní akce pořádaná na Střední zdravotnické škole Jaselská v Brně.

Soutěže se tentokrát zúčastnilo na 50 dívek a 30 chlapců této školy. Sportovní nadšení i výkony všech zúčastněných byly obdivuhodné. Nejlepší dívka zdolala výškařskou laťku o výšce 145 cm a u chlapců vystoupala dokonce až na 170 cm. Za své výkony byli studenti náležitě oceněni, odnesli si ze soutěže věcné ceny a pamětní medaile.

Díky této akci si studenti nejen zasportovali a otužili svá těla, ale především strávili společné předvánoční dopoledne.

Akce se uskutečnila v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

5. prosinec 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci ze SVP Veslařská si připravili pro handicapované kamarády předvánoční program

V pondělí 5. prosince 2016 proběhlo integrační setkání s žáky Střediska výchovné péče Veslařská v Brně. Smyslem jejich návštěvy bylo především poznat prostředí a nové kamarády z Centra Kociánka.

Klasické setkání, během kterého se žáci seznamují s prostředím a životem handicapovaných klientů v Centru Kociánka, bylo pro tentokrát obohaceno o předvánoční hudební program, který si žáci přichystali. Za doprovodu flétny a bubnu si postižení kamarádi měli možnost zazpívat a připomenout tradiční vánoční koledy a žákům ze SVP Veslařská se tak podařilo navodit náladu blížících se vánočních svátků a příjemně strávit společný čas.

Setkání proběhlo pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

2. prosinec 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Předvánoční setkání s dětmi z DDÚ Hlinky

V pátek 2. prosince 2016 se v Centru Kociánka uskutečnilo poslední setkání s dětmi z Dětského diagnostického ústavu Hlinky v tomto roce.

V rámci programu se děti nejdříve seznámily s kamarády z aktivizačního centra Kociánka. Všichni si společně vyprávěli o svých koníčcích a zálibách a na závěr měli možnost si za doprovodu kytary zazpívat známé písně a vánoční koledy.

Děti opouštěly Centrum Kociánka obohacené nejen o nové informace a příběhy ze života lidí s handicapem, ale také plné příjemné předvánoční atmosféry.

Setkání proběhlo pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

30. listopad 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Poslední listopadový den patřil studentům Bezpečnostně právní akademie

Více jak 60 studentů 1. ročníků Bezpečnostně právní akademie se zúčastnilo 30. listopadu 2016 integračního setkání v areálu Centra Kociánka v Brně.

Prostřednictvím setkání se studenti seznámili s prostředím, v němž žijí lidé s různým postižením. Dozvěděli se množství zajímavých informací o problematice, navštívili zvířecí farmu, kde se zúčastnili hiporehabilitace a byli tak svědky úžasného propojení zvířete a člověka s handicapem.

Nechyběla ani návštěva terapeutických dílen a ukázka hry boccia, do které se studenti Bezpečnostně právní akademie ochotně zapojili a zahráli si několik partií po boku nových kamarádů z aktivizačního centra Kociánka.

Ze setkání si studenti odnesli spoustu nových a nevšedních zážitků a poznali, že ani handicap není překážkou pro radostný život a že bariéry si lidé vytváří především sami v sobě.

Integrační setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

29. listopad 2016 - Středisku výchovné péče Veslařská, Brno

Integrační setkání ve Středisku výchovné péče Veslařská

V úterý 29. listopadu 2016 se ve Středisku výchovné péče uskutečnilo další setkání s novou skupinkou žáků. Jednalo se o tradiční setkání, které se pravidelně opakuje v dvouměsíčních intervalech.

Na setkání se žáci Střediska výchovné péče seznámili s životními příběhy lidí s různým postižením. Dozvěděli se mnohé o dětské mozkové obrně a také si sami vyzkoušeli, zda jsou schopni pomoci postiženému člověku například překonat schody.

Zajímavou zkušeností pro ně byla jízda na vozíku a také partie ve hře boccia, která se svým zaměřením podobá hře petanque a je oblíbeným paralympijským sportem.

Smyslem setkání bylo žákům blíže přiblížit svět lidí s různým postižením a naučit je v této oblasti něco nového. Věříme, že setkání svůj účel splnilo!

Integrační setkání se uskutečnilo pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

29. listopad 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci SVP Veslařská se zúčastnili rozsvícení vánočního stromu na Kociánce

Úterní odpoledne 29. listopadu 2016 bylo v brněnském Centru Kociánka věnováno slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu. Kromě uživatelů Centra Kociánka se jej zúčastnili také žáci stacionáře Střediska výchovné péče Veslařská v Brně, kteří v tento den absolvovali integrační setkání za účelem bližšího poznání světa lidí s různým postižením.

Akce centra byla pro žáky přínosná, neboť se zde měli možnost seznámit s handicapovanými klienty a strávit s nimi delší čas. Během setkání navštívili rukodělnou dílničku, ochutnali vánoční cukroví a se svými novými kamarády si zazpívali vánoční koledy. Centrum Kociánka tak opouštěli nejen obohaceni o nové kamarády a zážitky, ale také plni předvánoční atmosféry.

Integrační setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

28. listopad 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Studenti SPŠEIT Purkyňova poznávali svět handicapovaných

Do Centra Kociánka se v druhé polovině měsíce listopadu (21., 23., 24., 28. 11.) podívaly 4 skupinky studentů 1. ročníků SPŠEIT Purkyňova Brno. Důvodem jejich návštěvy byla prohlídka areálu a seznámení s problematikou handicapovaných.

Během integračního setkání se studenti dozvěděli mnoho informací tykajících se lidí s handicapem. Při společné diskuzi přišla řeč například na dětskou mozkovou obrnu či různé formy rehabilitací.

Na setkáních je kladen důraz nejen na teorii, ale i praxi, a proto si mohli studenti na vlastní kůži vyzkoušet paralympijský sport boccia, a to přímo v přátelském duelu proti postiženým kamarádům z aktivizačního centra. Taktéž se mohli zúčastnit právě probíhající hipoterapie, což je jedna z terapeutických technik pro handicapované, která se uskutečňuje za pomoci speciálně proškolených koní. Vše probíhalo za doprovodu ošetřovatelů a terapeutů, kteří studentům poskytovali cenné informace.

V poslední části setkání studenti SPŠEIT Purkyňova navštívili terapeutické dílny. Zde se měli možnost přesvědčit o tom, že i přes svůj handicap jsou uživatelé Centra Kociánka schopni vyrobit překrásné výrobky, které mohou posloužit třeba jako vánoční dárek.

Integrační setkání proběhla v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

18. listopad 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Areál Centra Kociánka si prohlédli studenti ze SPŠEIT Purkyňova

Čtyři skupinky studentů 1. ročníků Střední průmyslové školy Brno navštívili Centrum Kociánka, aby v rámci integračního programu nahlédli pod pokličku lidí s různým postižením.

Studenti si při těchto setkáních, která se uskutečnila ve dnech od 14. do 18. listopadu 2016, podrobně prohlédli Centrum Kociánka a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o životě lidí s handicapem. Seznámili se s handicapovanými klienty centra a vyslechli si od nich podrobnosti o dětské mozkové obrně či rehabilitačních technikách jako je hipoterapie a canisterapie.

Dále si studenti na integračních setkáních vyzkoušeli paralympijský sport jménem boccia, který se v mnohém podobá hře petanque. Se svými novými kamarády z aktivizačního centra společně odehráli několik partií a vždy tak odcházeli plni nejen nových informací o problematice handicapovaných, ale také obohaceni o spoustu příjemných a nevšedních zážitků.

Integrační setkání jsou součástí kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

11. listopad 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Centrum Kociánka navštívily čtyři skupinky studentů ze SPŠEIT Purkyňova

Druhý listopadový týden patřil studentům prvních ročníků ze Střední průmyslové školy Purkyňova Brno. Do Centra Kociánka se podívali celkem čtyřikrát v různých skupinkách, a to v termínech 7., 9., 10. a 11. listopadu 2016. V rámci těchto integračních setkání se studenti blíže seznámili s lidmi s různým handicapem a dozvěděli se mnoho informací o jejich životě, což je jedním z hlavních smyslů těchto návštěv.

Většina studentů se vůbec poprvé setkala s pojmem, jako je dětská mozková obrna, o které si mohli povídat hned v úvodu každého setkání. Znalosti si následně rozšiřovali i během procházky areálem Centra Kociánka, který nabízí mnoho zajímavostí. Neodmyslitelně mezi ně patří i zvířecí farma, jež se pyšní velkým množstvím nejrůznějších hospodářských zvířat. Studenti si vyslechli od zdejších ošetřovatelů průběh a přínos rehabilitací, jež jsou realizovány za pomoci proškolených zvířat. Zjistili, jak důležitou a pozitivní úlohu sehrává zvíře u handicapovaných lidí.

Na konci každého setkání si studenti zahráli se svými postiženými kamarády z aktivizačního centra paralympijskou hru boccia. Všichni si tento společný souboj užili, lépe se poznali a studenti tak z každé návštěvy odcházeli bohatší nejen o informace týkající se problematiky handicapovaných, ale i o nové zážitky a především nové kamarády.

Integrační setkání proběhla v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

8. listopad 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Do brněnského Centra Kociánka zavítala nová skupinka žáků z DÚM Veslařská

V úterý 8. listopadu 2016 proběhlo v Centru Kociánka další setkání s žáky Diagnostického ústavu pro mládež Veslařská Brno. Jednalo se o zcela novou skupinku žáků, pro které bylo setkání se světem handicapovaných zcela novým a ojedinělým zážitkem.

Hned na úvod setkání se žáci seznámili s kamarády z Centra Kociánka. Nejen, že měli tu čest je poznat osobně, ale také se z jejich úst dozvěděli zajímavé informace o jejich osudech a životu s handicapem. Otevřeně se společně bavili o vzniku a projevech jejich postižení a možné pomoci. Žáci z diagnostického ústavu také přispěli do debaty svými zkušenostmi a příběhy ze života. Po otevřené diskuzi si všichni společně zazpívali za doprovodu kytary a zahráli paralympijskou hru boccia.

Na závěr integračního setkání si žáci z DÚM Veslařská prohlédli rozsáhlý areál Centra Kociánka. Navštívili zvířecí farmu, hřiště pod borovicí a další zdejší zajímavá místa.

Setkání se uskutečnilo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

4. listopad 2016 - Sportovní hala VUT, Brno

Děti ze ZŠ Ibsenova soutěžily na sportovním dni

V pátek 4. listopadu 2016 proběhl v hale VUT v Brně další sportovně integrační den. Tentokrát přišly na řadu děti ze základní školy sídlící na ulici Ibsenova v Brně.

Po krátkém slavnostním uvítání byli všichni žáci rozděleni do čtyř týmů podle barev, aby následně poměřili své síly v několika disciplínách. Namátkou můžeme jmenovat například slalom mezi kužely, střelbu na basketbalový koš nebo hru na číšníky, kde žáci měli za úkol donést míček na tácku, bez toho aniž by jim spadl na zem.

Celé sportovní dopoledne bylo pro děti velkým zážitkem a taktéž možností si zasportovat v prostorách krásné sportovní haly VUT v Brně. Celý program vyvrcholil zápasy v boccie, které rozhodly o vítězném družstvu celého sportovního dopoledne. Tento sportovní den ovšem žádné poražené neměl, protože všichni si jej náramně užili.

Sportovní integrační dopoledne proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

3. listopad 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Centrum Kociánka přivítalo děti ze ZŠ Novolíšeňská

Žáci 4. tříd ze Základní školy Novolíšeňská zavítali ve dvou dnech (2. a 3. listopadu 2016) do Centra Kociánka, aby se seznámili s prostředím a životem handicapovaných lidí.

Program byl opět uzpůsoben tak, aby se děti v první polovině setkání dozvěděly informace o různých formách postižení, jejich projevech a vzniku, a navštívily zdejší zvířecí farmu, kde mohly sledovat průběh hipoterapie. O pozitivních účincích vlivu zvířat na člověka s handicapem si děti vyslechly z úst ošetřovatelů a velmi je tento způsob rehabilitací zaujal.

V poslední části setkání se žáci měli čest seznámit s kamarády z aktivizačního Centra Kociánka a vyzvat je na souboj ve hře boccia. Nejen, že se všichni výborně bavili a zažili spoustu legrace, ale měli možnost se i více poznat, což je jedním z hlavních smyslů těchto setkání.

Integrační setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

2. listopad 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Integrační odpoledne s dětmi ze ZŠ Rozmarýnová

Středeční odpoledne 2. listopadu 2016 patřilo žákům ze Základní školy Rozmarýnová. Sešli se se svými handicapovanými kamarády v Centru Kociánka, aby strávili společné chvíle a lépe se poznali.

Na programu dne bylo hraní nejrůznějších stolních a zábavných her, při nichž děti ze základní školy navázaly s postiženými dětmi a dospělými nová přátelství a pouta. Mezi společnými činnosti nechybělo ani zpívání za doprovodu kytary, která rozproudila velmi příjemnou a veselou atmosféru.

Úsměvy a rozzářené tváře všech přítomných byly důkazem toho, že toto na první pohled „obyčejné“ odpoledne mělo velký smysl.

Integrační odpoledne proběhlo pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

1. listopad 2016 - Centrum Kociánka, SŠ F. D. Roosevelta - Brno

Děti ze ZŠ Pavlovská navštívily Centrum Kociánka a SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně postižené

Na úterý 1. listopadu 2016 bylo přichystáno další integrační setkání pro žáky základní školy. Tentokrát se jej zúčastnily děti ze ZŠ Pavlovská v Brně a opět měly možnost nahlédnout do života lidí s různým postižením.

Během první poloviny dopoledne si žáci v Centru Kociánka se zaujetím vyzkoušeli paralympijský sport boccia, dozvěděli se zajímavé a užitečné informace o dětské mozkové obrně a taktéž byli svědky praktické ukázky průběhu rehabilitace handicapovaného klienta za pomoci zvířete.

V další části setkání děti navštívily Střední školu F. D. Roosevelta pro tělesně postižené. Měly možnost se zde seznámit se studenty a vyzkoušet si jízdu na mechanickém vozíku po 333 metrů dlouhé rampě, která lemuje školní budovu.

V závěru integračního dopoledne žáci zavítali do auly střední školy, kde se dozvěděli podrobnosti o historii a poslání školy a prohlédli si výrobky z dílny zdejších studentů.

S žáky Základní školy Pavlovská jsme měli příležitost strávit opět velmi příjemný den, a to nejen v prostorách rozsáhlého Centra Kociánka, jak už bývá zvykem, ale tentokrát i v areálu blízké střední školy, kde se dozvěděli mnoho nového o vzdělávání tělesně postižených lidí.

Setkání se uskutečnilo pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

31. říjen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Poslední říjnové setkání proběhlo se Základní školou Boskovice

Poslední říjnové setkání proběhlo se Základní školou Boskovice

Skupinka žáků ze Základní školy Boskovice navštívila v posledním říjnovém dni (31. října 2016) Centrum Kociánka, které slouží jako specializované pracoviště nabízející řadu podpůrných služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Setkání bylo pro žáky především o poznávání nových věcí a pojmů z problematiky hadicapovaných lidí. Během společné úvodní diskuze se dozvěděli informace o dětské mozkové obrně a dalších formách postižení. Teorii poté doplnila i praktická ukázka hiporehabilitace, což je jedna z rehabilitačních metod pro handicapované, které probíhají za pomocí speciálně proškolených zvířat.

Neméně zajímavá byla pro žáky také prohlídka terapeutických dílen. Zdejší výrobky vycházejí přímo z tvořivé činnosti uživatelů Centra Kociánka a děti měly možnost tyto výrobky nejen obdivovat, ale rovněž je i zakoupit.

Na konci setkání se žáci seznámili s dalšími kamarády s různým postižením. Společně si zahráli paralympijskou hru boccia, která dokreslila a příjemně zakončila toto obohacující dopoledne, během kterého děti základní školy podrobně nahlédly do světa lidí s různým postižením.

Integrační setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

25. říjen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Úterní setkání se Základní školou Pastviny

Základní škola Pastviny byla poslední školou, která před začátkem podzimních prázdnin (25. října 2016) navštívila v rámci integračních setkání Centrum Kociánka. Žáci 6. třídy zavítali do jejího areálu za účelem bližšího seznámení s problematikou handicapovaných.

Setkání začalo úvodním povídáním, při němž se žáci dozvěděli informace o tom, co je dětská mozková obrna, jak se projevuje a jak vzniká. Řeč přišla také na postižení, která vznikají následkem úrazů či onemocnění.

V další části setkání se žáci Základní školy Pastviny seznámili s prací ošetřovatelů a speciálně proškolených zvířat. O výrazném pozitivním vlivu se mohli dozvědět právě z úst místních ošetřovatelů. Konkrétní terapeutické techniky jako je hipoterapie, canisterapie a další je velmi zaujaly.

Na závěr se žáci seznámili s pravidly paralympijské hry boccia. Tato hra stírá rozdíly mezi postiženými a zdravými lidmi a svým založením je podobná hře pétanque. Žáci si tento sport vyzkoušeli v napínavém exhibičním duelu proti novým kamarádům z aktivizačního centra Kociánka.

Integrační setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

25. říjen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci ze stacionáře SVP Veslařská zahráli handicapovaným kamarádům divadlo

Žáci stacionáře Střediska výchovné péče Veslařská navštívili opětovně v tomto měsíci své kamarády s různým postižením z Centra Kociánka. Setkání se uskutečnilo v úterý 25. října 2016 v areálu Centra Kociánka.

Žáci ze stacionáře přišli na integrační setkání s překvapením v podobě divadelního představení. Na tomto počinu usilovně pracovali téměř celý týden. O tom, že se jim program vyvedl, je utvrdil závěrečný bohatý potlesk a úsměvy jejich handicapovaných kamarádů.

Během celého odpoledne převládala mezi žáky a jejich kamarády přátelská atmosféra, úcta a respekt. Všichni se výborně bavili a zažili spoustu legrace, což dopomohlo tomu se vzájemně ještě více poznat a stmelit kamarádské vztahy.

Integrační setkání se uskutečnilo pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

24. říjen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Centrum Kociánka navštívily děti ze ZŠ Letovic

Ve dnech 20. a 24. října 2016 se uskutečnila další integrační setkání, jejichž cílem a smyslem je mimo jiné překonávat mýty o lidech s různým postižením. Tentokrát se do Centra Kociánka podívali žáci 1. a 2. stupně Základní školy v Letovicích.

Po úvodním povídání, jež žákům prozradilo mnohé o dětské mozkové obrně a dalších formách postižení, došlo i na prohlídku areálu Centra Kociánka. Děti navštívily prostory, kde probíhají hiporehabilitace a staly tak svědky přímé práce fyzioterapeutů se zvířaty.

V další části setkání se žáci přesunuli do terapeutické dílny, aby se seznámili s rukodělnou činností uživatelů Centra Kociánka. Dětem se výrobky moc líbily, proto si některé z nich zakoupily na památku.

Na samotný konec setkání byla nachystána ukázka paralympijského sportu boccia. Žáci si tuto hru vyzkoušeli s chutí a velkým zaujetím se svými novými kamarády z aktivizačního centra.

Integrační setkání se uskutečnila pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

21. říjen 2016 - Hala VUT, Purkyňova - Brno

Sportovní integrační den patřil žákům ZŠ Palackého

Sportovní integrační den za účasti žáků Základní školy Palackého byl na programu v pátek 21. října 2016 v hale VUT v Brně. Pro žáky byl připraven zajímavý program, v němž museli prokázat svou sportovní zdatnost.

Po řádném rozcvičení a rozpohybování svalstva byli žáci rozděleni do čtyř družstev. Mohli pak mezi sebou soutěžit v disciplínách jako je slalom mezi kužely, střelba na koš, štafetový běh a boccia. Nejlepší družstvo bylo na závěr sportovního dne za své výkony odměněno.

Ze společného sportovního dne děti odcházely plné radosti a nových sportovních zážitků, což bylo důkazem, že se den opravdu vydařil.

Sportovní integrační den proběhl pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

20. říjen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Děti ze ZŠ Novolíšeňská strávily s kamarády z Kociánky společné odpoledne

Žáci Základní školy Novolíšeňská v Brně navštívili ve čtvrtek 20. října 2016 Centrum Kociánka, aby se zde setkali se svými novými kamarády s různým postižením a ukázali jim program, který si pro ně přichystali.

Děti ze ZŠ Novolíšeňská se postaraly o odpoledne plné zábavy, neboť se jejich program skládal ze sportovně-pohybových a vědomostních her. V rámci soutěžení museli účastníci vytvořit smíšená družstva a dětem se tak podařilo odstranit veškeré komunikační bariéry. Každý člen týmu měl navíc svou nezastupitelnou úlohu bez ohledu na handicap, což vzájemné vztahy ještě více posilovalo.

Všichni si během odpoledne užili nejen spoustu zábavy a legrace, ale naučili se vzájemně respektovat a vážit si jeden druhého, což je důkazem toho, že tato setkání jsou skutečně smysluplná.

Setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

19. říjen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Svět lidí s handicapem se otevřel dětem ze ZŠ Novolíšeňská

Žáci prvního stupně Základní školy Novolíšeňská se ve dnech 17. a 19. října 2016 zúčastnili dalších setkání v Centru Kociánka. Pro většinu dětí to byla zcela první zkušenost se světem handicapovaných lidí.

Děti se během setkání dozvěděly mnoho zajímavých informací. Zjistily například, jak funguje elektrický vozík či jaké jsou druhy postižení. Další podstatnou částí setkání byla také návštěva zvířecí farmy. Zde se zúčastnili hiporehabilitací, které probíhají za pomoci speciálně proškolených koní a prostřednictvím zdejšího ošetřovatele se například dozvěděly, do jaké míry může kůň ovlivnit zdraví postiženého člověka.

V samotném závěru obou setkání byla pro děti přichystána hra boccia, která je oblíbeným sportem paralympioniků a byla také příjemnou a zábavnou tečkou za těmito integračními setkáními.

Setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

18. říjen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Setkání s žáky drásovské základní školy

Další skupinkou, která nahlédla do světa lidí s různým postižením, byly děti ze 4. a 5. třídy ze Základní školy Drásov. Do brněnského Centra Kociánka zavítaly v úterý 18. října 2016.

V rámci dopoledního programu se děti měly možnost seznámit s postiženými kamarády a dovědět se od nich mnoho zajímavých informací. Zjistily například, jak vzniká dětská mozková obrna a jaký je její průběh nebo jak lidé s handicapem tráví svůj volný čas a co je naplňuje.

Po obohacujícím setkání s novými kamarády se děti odebraly na procházku areálem Kociánky. Zde navštívily mnoho zajímavých míst, mezi kterými nechyběla ani zvířecí farma. Kromě toho, že si děti mohly prohlédnout všechna zvířata z bezprostřední blízkosti, zjistily také, jak zvíře ovlivňuje psychické i fyzické zdraví člověka.

Během integračního setkání se opětovně zadařilo propojit svět zdravých lidí a lidí s handicapem. Děti si ze své návštěvy odnesly nejen mnoho užitečných informací a poznatků, ale mezi handicapovanými lidmi Centra Kociánka poznaly i nové kamarády.

Setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

18. říjen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci stacionáře SVP Veslařská se setkali s handicapovanými kamarády

Úterní odpoledne 18. října 2016 patřilo další skupince dětí. Tentokrát se do Centra Kociánka přišli podívat žáci ze stacionáře Střediska výchovné péče Veslařská v Brně, aby se dozvěděli mnoho nového o lidech s handicapem a prostředí, ve kterém žijí.

Ihned v úvodu návštěvy se žáci setkali a seznámili s novými kamarády s různým postižením z aktivizačního centra. Společně si povídali o druzích postižení, jejich průbězích a příčinách. Zajímavé a upřímné zpovědi lidí z aktivizačního centra všechny návštěvníky velmi zaujaly. Po společné debatě přišel na řadu zpěv písniček a také hra boccia, jež patří mezi oblíbený sport handicapovaných lidí.

V druhé polovině setkání žáci stacionáře Střediska výchovné péče navštívili další prostory a místa Centra Kociánka. Nevynechali ani zvířecí farmu, kde přišli do kontaktu se zdejšími zvířaty, která pomocí nejrůznějších terapeutických technik pozitivně ovlivňují zdraví člověka s postižením.

Žáci stacionáře SVP Veslařská Brno opět opouštěli brány Centra Kociánka obohaceni o spoustu nových zážitků a vědomostí, což je hlavním smyslem těchto setkání.

Integrační setkání se uskutečnilo pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

14. říjen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci ze ZŠ Jihomoravské náměstí poznali kouzlo hipoterapie

Žáci sedmých tříd Základní školy Jihomoravské náměstí v Brně se po dva dny (13. a 14. října 2016) dovídali nové informace a zajímavosti o lidech s různým postižením. Vše se událo v rámci integračních setkání v Centru Kociánka, která probíhají pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Během návštěv areálu Centra Kociánka se mohli žáci přesvědčit nejen o jeho rozsáhlosti, ale také o jeho krásách. Na svých procházkách například zavítali na místo, kde se nachází zvířecí farma. Zde měli šanci sledovat například ukázku hipoterapie a přesvědčit se tak na vlastní oči o kouzlu a pozitivním vlivu jízdy na koni pro člověka s handicapem. Další cílovou stanicí byla pro žáky terapeutická dílna. Prohlédli si zde velké množství ručně dělaných výrobků a viděli jak tyto výrobky vznikají pod rukami klientů Centra Kociánka.

V závěru setkání si vždy žáci zkusili se svými novými kamarády z aktivizačního centra odehrát několik partií ve hře boccia. Nejen, že se více sblížili, ale dokázali velmi příjemně strávit tento společný čas.

Vaše Vlaštovky

13. říjen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Společné odpolední chvíle s žáky ZŠ Novolíšeňská v Centru Kociánka

Ve čtvrtek 13. října 2016 proběhlo v areálu Centra Kociánka odpolední setkání žáků Základní školy Novolíšeňská a postižených kamarádů z Centra Kociánka. Účelem tohoto setkání bylo především se vzájemně blíže poznat a příjemně strávit společný čas.

V průběhu odpoledne se mohly děti nejen zapojit do debat se svými handicapovanými kamarády, a to na nejrůznější témata, ale také si s nimi zahrát několik míčových her nebo si zazpívat známé písně za doprovodu kytary.

Díky návštěvě žáků Základní školy Novolíšeňská se tak mohl všední den změnit v nevšední, a to nejen pro žáky samotné, ale i pro jejich handicapované kamarády. Na těchto integračních setkáních, které pořádá neziskový spolek Vlaštovky Brno z.s., totiž vzniká prostor pro vznik nových poznání, přátelství i zážitků.

Vaše Vlaštovky

12. říjen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Centrum Kociánka přivítalo další skupinky dětí ze ZŠ Jasanová

Ve dnech 10. a 12. října 2016 navštívili žáci 3. B a 4. B ze Základní školy Jasanová v Brně rozsáhlý areál Centra Kociánka, aby se v rámci integračních setkání seznámily se světem lidí na invalidním vozíku.

Pro obě školní třídy byl nachystán zajímavý program v podobě prohlídek Centra Kociánka, mezi kterými nechyběla ani návštěva farmy se zvířaty, jež pomáhají klientům formou různých terapeutických technik. Děti nebyly ochuzeny ani o informace z problematiky handicapovaných, ať už formou debat či her.

V neposlední řadě se žáci měli možnost setkat a seznámit s handicapovanými klienty z aktivizačního centra. Kromě společného popovídání si všichni společně zahráli několik partií ve sportovní hře boccia. Při této aktivitě se nejen všichni dobře bavili, ale více se sblížili a děti poznaly, že i handicapovaní lidé si umí užívat života.

Integrační setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

11. říjen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Na sportovním integračním dni se spojil svět zdravých a handicapovaných lidí

V úterý 11. října 2016 proběhl na půdě Centra Kociánka v Brně - Králově Poli sportovní integrační den, kterého se kromě uživatelů Centra Kociánka zúčastnili také žáci Střediska výchovné péče Veslařská Brno.

Hned v úvodu tohoto společného dopoledne proběhlo příjemné uvítání a slavnostní vyvěšení náhrdelníku nad bránu Centra Kociánka. Tento náhrdelník vyrobil výtvarník Michael Pavlovský jako symbol spojení dvou světů - zdravých a handicapovaných lidí. Samotný start exhibičního turnaje v boccie na sebe pak nenechal dlouho čekat. Utkali se mezi sebou handicapovaní uživatelé z aktivizačního centra Kociánky a žáci Střediska výchovné péče Veslařská.

Nejen během turnaje, ale v rámci celého setkání se žáci pečlivě starali o své postižené kamarády, díky čemuž se blíže poznali a zmizely tak vzájemné bariéry mezi zdravými a handicapovanými. Po napínavém turnaji se mohli všichni účastníci těšit na společné opékání špekáčků, které uzavřelo toto smysluplné a obohacující dopolední setkání dvou světů.

Sportovní integrační dopoledne proběhlo pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

11. říjen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Odpolední setkání s žáky Střediska výchovné péče

Úterní odpoledne 11. října 2016 bylo vyhrazeno pro setkání s žáky stacionáře Střediska výchovné péče Veslařská. Centrum Kociánka tak otevřela své brány další skupince dětí, aby lépe poznaly a porozuměly světu handicapovaných lidí.

Žáci Střediska výchovné péče se měli možnost důkladně porozhlédnout po celém areálu Centra Kociánka. Na své procházce navštívili i aktivizační centrum, kde se seznámili s novými kamarády. Nechtěli za nimi přijít s prázdnou, proto si dopředu přichystali zajímavý program v podobě divadelního představení. To, že se inscenace zadařila, dokazoval dlouhý potlesk publika. S neutuchajícím elánem se žáci Střediska výchovné péče Veslařská vrhli také do společného malování a zpívání.

Není pochyb o tom, že se odpolední integrační setkání dokonale vydařilo. Žáci poznali nejen prostředí, kde handicapovaní lidí žijí či jej navštěvují, ale také poznali je samotné, dokázali se spolu zasmát, najít společnou řeč a porozumět si, což je hlavním smyslem těchto setkání.

Integrační setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

7. říjen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Druhé setkání s dětmi DDÚ Hlinky tentokrát proběhlo v Centru Kociánka

V pátek 7. října 2016 proběhlo druhé setkání s žáky Dětského diagnostického ústavu Hlinky v Brně. Zatímco v předešlém týdnu se žáci měli možnost seznámit s novými pojmy, které se týkají problematiky handicapovaných a vyzkoušeli si i mnoho věcí v praxi, na druhém setkání své nabité vědomosti a zkušenosti rozvinuli a pronikli přímo do světa handicapovaných lidí.

Na žáky diagnostického ústavu Hlinky čekala prohlídka rozsáhlého areálu Centra Kociánka, při níž navštívili kupříkladu zvířecí farmu. Zde se skupinka dětí dozvěděla zajímavé informace o různých formách terapií pro lidi s handicapem za pomoci proškolených zvířat, ať už se jednalo o canisterapii, hipoterapii či animoterapii.

V poslední třetině setkání se žáci učili, jak mohou v případě potřeby pomoci svým postiženým kamarádům a poté si na úplný závěr všichni společně zahráli sportovní hru boccia. Během této aktivity se děti s novými kamarády ještě více sblížily, což je jedním z hlavních cílů těchto integračních setkání.

Setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

5. říjen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Dvě skupinky dětí ze ZŠ Jasanová navštívily handicapované kamarády

Žáci 3. a 4. třídy Základní školy Jasanová v Brně se zúčastnily dvou setkání (5. a 6. října 2016), která proběhla v areálu brněnského Centra Kociánka.

Pro některé žáky byla tato setkání zcela první zkušeností s lidmi s různým handicapem. Dozvěděli se mnohé o různých formách postižení a sami měli možnost se zeptat na cokoliv, co je zajímalo. V praxi si také vyzkoušeli, jak náročné je ovládání elektrického invalidního vozíku.

V rámci programu děti dále zavítaly na zvířecí farmu, která je již tradiční a velmi oblíbenou součástí návštěv na Kociánce. Dostaly se zde do bezprostřední blízkosti zvířat a dozvěděly se mnoho zajímavých informací o jejich pomoci handicapovaným klientům.

Další příjemnou aktivitou, která byla pro žáky nachystána, bylo hraní hry boccia. Nejen, že děti velice rychle pochopily pravidla a význam tohoto paralympijského sportu, ale během hry se se svými handicapovanými kamarády ještě více sblížily a dokázaly vůči nim chovat úctu a respekt. Proto jsou integrační setkání s žáky základních škol tak důležitá.

Setkání proběhlo pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

30. září 2016 - DDÚ Hlinky, Brno

Děti z DDÚ Hlinky se seznamovaly se světem handicapovaných lidí

V pravidelných dvouměsíčních intervalech probíhají v rámci integračních setkání návštěvy v Dětském diagnostickém ústavě Hlinky v Brně. V pátek 30. září 2016 se jednalo o novou skupinku žáků, která se nebála společně nahlédnout do světa lidí, jenž mají nějaký handicap.

V první části setkání s dětmi probíhala otevřená diskuze, kde si mohly vyslechnout životní příběhy o lidech s různým druhem postižení, ať už se jednalo o postižení vzniklé při porodu či následkem úrazu. Děti se dále měly možnost přiučit tomu, jak mohou člověku na vozíku pomoci. Vyzkoušely si skládání a rozkládání mechanického vozíku, aby jej bylo možné umístit do kufru automobilu. Těžší úkol pak nastal, když děti zkoušely člověku na vozíku pomoci zdolat barieru tvořenou schodištěm.

Závěr setkání vyplnila již tradičně oblíbená hra boccia. Tento sport, jenž hrají převážně lidé s handicapem, si žáci opětovně vyzkouší při své návštěvě Centra Kociánka, která je čeká následující týden.

Integrační setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

29. září 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Centrum Kociánka navštívili žáci pátých tříd ZŠ Sirotkova

Ve čtvrtek 29. září a v pondělí 3. října 2016 navštívili areál na Kociánce žáci 5. tříd Základní školy Sirotkova v Brně. Obě setkání konaná v Centru Kociánka žákům přiblížily svět lidí s různým postižením.

Žáci se během společného dopoledního programu dozvěděli mnoho zajímavých informací o lidech s handicapem. Zábavnou formou jim byly poskytnuty informace o dětské mozkové obrně, na vlastní kůži si vyzkoušeli ovládání elektrického vozíku a zahráli si paralympijský sport boccia, jenž je postavený na principu francouzské hry petanque. Nezbytnou součástí setkání byly také prohlídky zvířecí farmy, kde se žáci dozvěděli, jakým způsobem zvíře pomáhá handicapovanému člověku.

Během obou návštěv v Centru Kociánka bylo žákům poskytnuto mnoho nových vjemů, informací a zážitků ze života lidí s různým postižením, což je hlavním smyslem těchto integračních setkání.

Setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

27. září 2016 - ZŠ Hroznová, Brno

Slavnostní vyhlášení sportovního dne žáků ZŠ Hroznová v Brně

Ve středu 27. září 2016 proběhlo na půdě Základní školy Hroznová v Brně slavnostní vyhlášení sportovního dne žáků této školy, který se uskutečnil v pátek 23. září 2016.

Děti z prvního stupně navštěvující druhou až pátou třídu byly ohodnoceni za své výkony ve třech soutěžních disciplínách, a to ve sprintu na 50 metrů, v hodu míčkem a ve skoku z místa.

Oceněni byli vždy žáci jednotlivých ročníků v kategorii děvčat a chlapců. Odměnou vítězům byla nejen medaile, diplom a drobná věcná cena, ale také potlesk zaplněné tělocvičny za jejich výborné sportovní výkony.

Sportovní den a jeho vyhodnocení proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

27. září 2016 - SVP Veslařská, Brno

Úterní integrační setkání ve Středisku výchovné péče Veslařská v Brně

V brněnském Středisku výchovné péče proběhlo v úterý 27. září 2016 setkání s novou skupinkou žáků. Uskutečnilo se v rámci programu neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s., díky němuž se děti seznamují s problematikou lidí s různým postižením.

Integrační setkání probíhalo v rodinné atmosféře. Žáci se měli možnost dozvědět zajímavé informace o lidech s handicapem. Mezi množstvím probíraných témat nechybělo například téma dětské mozkové obrny, její projevy a příčiny.

Žáci se rovněž přiučili tomu, jak mohou pomoci člověku na vozíčku. V praxi si vyzkoušeli vynést vozíčkáře do schodů nebo využili svoji zručnost při skládání a rozkládání invalidního vozíku. Další vítanou zkušeností pro ně byla samotná jízda na vozíku, během které si zkusili náročnost pohybu.

Závěrem děti dostaly do rukou míčky určené ke hře boccia a zahrály si se svými novými kamarády z Centra Kociánka několik partií. Tato oblíbená hra handicapovaných lidí byla příjemnou tečkou za tímto setkáním, které bude mít co nejdříve pokračování.

Vaše Vlaštovky

26. září 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci deváté třídy ZŠ Pastviny si zpestřili dopoledne v Centru Kociánka

V poslední zářijové pondělí (26. září 2016) proběhlo v Centru Kociánka další z integračních setkání. Tentokrát svět handicapovaných navštívili žáci devátého ročníku Základní školy Pastviny Brno.

Program setkání byl poměrně pestrý. Hned v úvodu se žáci formou diskuze dozvěděli zajímavé informace o problematice handicapovaných. Zjistili například aspekty různých druhů postižení, jejich formy a příčiny vzniku.

V další části návštěvy žáci zavítali na zdejší zvířecí farmu, kde se seznámili se speciálními technikami práce s postiženými. Přímo z úst ošetřovatelů dostali podrobné informace o tom, jak probíhají hiporehabilitace za pomocí speciálně proškolených koní a jak velký a podstatný je jejich vliv na zdraví člověka. Zajímavá byla pro žáky také návštěva terapeutických dílen, kde mohli spatřit výrobu polštářů, podsedáků a dalších užitečných věcí do domácnosti v podání handicapovaných lidí.

Na úplný závěr integračního dopoledne si žáci společně se svými novými kamarády z aktivizačního centra zahráli hru boccia. Tento zajímavý paralympijský sport všechny zúčastněné náramně bavil a odstranil převládající bariéry mezi žáky základní školy a handicapovanými.

Integrační setkání se uskutečnilo pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

23. září 2016 - Park Anthropos, Brno

Sportovní den s žáky ZŠ Hroznová Brno

V pátek 23. září 2016 se v brněnském parku poblíž Anthroposu uskutečnila tradiční akce - Sportovní den pro žáky Základní školy Hroznová. Pro děti z prvního stupně byl připraven zajímavý program v podobě soutěžení ve třech sportovních disciplínách.

Chlapci i děvčata tak měli možnost ukázat své dovednosti ve sprintu na 50 metrů, v hodu tenisovým míčkem a ve skoku z místa. Sportovní den s žáky Základní školy Hroznová se vydařil po všech stránkách a můžeme se těšit na vyhlášení nejlepších sportovců, které proběhne v úterý 27. listopadu v tělocvičně školy.

Akce se uskutečnila pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

22. září 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Dopolední setkání na Kociánce s dětmi ze ZŠ Pastviny Brno

V průběhu čtvrtého zářijového týdne se uskutečnila celkem tři setkání (19., 21., a 22. září 2016) s dětmi brněnské Základní školy Pastviny, na nichž se děti dozvěděly mnohé o životě lidí s různým postižením.

Při svých dopoledních návštěvách se žáci seznámili s pojmy jako je handicap, dětská mozková obrna, hipoterapie a další. Podrobnosti o výše uvedených termínech se měli možnost dozvědět přímo od klientů z aktivizačního centra či od ošetřovatelů ve zdejší farmě, která žáky velmi zaujala. Během procházek rozlehlým areálem Kociánky tuto farmu nemohli minout. Prohlédli si všechny zvířata zblízka a vyslechli si zajímavé přednášky o terapiích a jejich pozitivním vlivu na klienty s různým druhem handicapu.

V druhé polovině těchto setkání se žáci seznámili s kamarády z aktivizačního centra Kociánka. Po příjemném popovídání vždy přišla na řadu ukázka paralympijské hry boccia, kterou si následně všichni společně zahráli. Brány Kociánky tak žáci opouštěli obohaceni o spoustu nových vědomostí a zážitků.

Akce se uskutečnila v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

20. září 2016 - Sportovní areál VUT - pod Palackého vrchem, Brno

Středoškolský atletický pohár 2016

V úterý 20. září 2016 proběhla ve sportovním areálu VUT v Brně pod Palackého vrchem tradiční atletická akce, jež nese název Středoškolský atletický pohár. Pořadatelem této soutěže byl OR AŠSK Brno a MŠMT ve spolupráci s Gymnáziem Matyáše Lercha, Centrem sportovních aktivit VUT v Brně, neziskovým spolkem Vlaštovky Brno z. s.. Akci finančně podpořilo Statutární město Brno a Jihomoravský kraj.

V krajském kole soutěžili studenti středních škol v kategoriích chlapců i dívek ročníků 1997 až 2001. Své síly mohli žáci poměřit ve sprintu na 60, 100, 200, 400 a 1500 metrů nebo v technických disciplínách, jako je skok do dálky, do výšky a ve vrhu koulí. Na závěr proběhl tradiční a velmi oblíbený závod štafet. Nejlepší atleti z brněnského krajského kola se utkají v celorepublikovém finále, jenž proběhne ve dnech 10. a 11. října 2016 v Břeclavi. Máme se tedy na co těšit.

Vaše Vlaštovky

15. září 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Centrum Kociánka přivítalo děti ze ZŠ Sirotkova

Co je dětská mozková obrna? Jak se ovládá elektrický vozík? Co je hipoterapie a jak se hraje boccia? Na tyto a spoustu dalších otázek dostali ve čtvrtek 15. září 2016 odpovědi žáci 5. třídy Základní školy Sirotkova v Brně, neboť se uskutečnilo další z řady integračních setkání s žáky základních škol.

Mnohým dětem toto setkání poskytlo zcela první poznatky o lidech s handicapem. Zábavnou a jednoduchou formou se například dověděli, jak se projevuje a vzniká dětská mozková obrna nebo jakým způsobem provozují lidé na invalidním vozíku různé druhy sportů.

Na čtvrtečním setkání nechyběla ani návštěva zvířecí farmy. Zde se žáci Základní školy Sirotkova dostali do bezprostřední blízkosti chovaných zvířat a měli možnost poznat, jak pomáhají při rehabilitacích.

Jak už bývá zvykem, v závěru setkání si děti zahrály sportovní hru boccia. Tato hra nejen, že všechny děti dosytosti pobavila, ale taktéž dopomohla k bližšímu seznámení s dalšími postiženými kamarády z aktivizačního centra Kociánka.

Integrační setkání se uskutečnilo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

14. září 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Dvě skupinky dětí ze ZŠ Jana Babáka navštívily handicapované kamarády

Žáci 3. a 5. třídy Základní školy Jana Babáka v Brně navštívili ve dvou dnech (12. a 14. září 2016) areál brněnského Centra Kociánka. V rámci programu, jenž byl pro ně připraven, měli možnost poznat spoustu nového ze života lidí s různým postižením.

Na začátek bylo pro žáky připraveno zajímavé povídání, při němž kupříkladu zjistili, jaké jsou projevy a příčiny dětské mozkové obrny. Žáci se do diskuze sami zapojili a projevili zájem o mnohá další témata.

Po obohacující diskuzi se žáci odebrali na zvířecí farmu, kde se dozvěděli od místních ošetřovatelů poutavé informace o hiporehabilitaci a dalších rehabilitačních technikách, jež probíhají za pomoci speciálně proškolených zvířat.

Na závěr těchto dvou integračních setkání si žáci v praxi vyzkoušeli paralympijský sport jménem boccia. Tuto hru, jež se v mnohém podobá hře pétanque, si zahráli ve společnosti kamarádů z aktivizačního centra Kociánka a příjemně tak zakončili tato dopolední setkání.

Setkání proběhla v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

13. září 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Skupinka žáků z DÚM Veslařská si v úterý prohlédla Centrum Kociánka

V úterý 13. září 2016 nahlédla do malebného areálu Centra Kociánka skupinka žáků diagnostického ústavu Veslařská v Brně a měla tak možnost se dovědět více o problematice handicapovaných.

Žáci si v průběhu setkání důkladně prošli rozsáhlý areál centra. Během této procházky se seznámili s lidmi s různým postižením a dověděli se od nich zajímavé informace nejen o jejich postižení, ale například i jejich zálibách a trávení volného času. Pro většinu dětí to byla zcela nová zkušenost.

Na své návštěvě Centra Kociánka se děti učily svým novým handicapovaným kamarádům nejen naslouchat, ale také jim umět v případě potřeby pomoci, což je jednou z nejdůležitějších úloh těchto setkání.

Integrační setkání proběhlo pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

9. září 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Centrum Kociánka navštívily čtyři skupinky dětí ze Základní školy Slovanské náměstí Brno

Po čtyři dny (6., 7., 8., a 9. září 2016) hostilo Centrum Kociánka žáky z nedaleké Základní školy Slovanské náměstí v Brně. Ač se jednalo o žáky z rozdílných ročníků, smysl setkání byl vždy stejný, a to nahlédnout do světa lidí s různým postižením.

Každé setkání bylo započato společným popovídáním, během kterého si měli žáci možnost vyslechnout zajímavé příběhy lidí s handicapem, kteří se navzdory svému postižení statečně perou s osudem.

Po poutavém úvodu se žáci odebrali na místní zvířecí farmu, kde byli seznámeni s problematikou terapeutických technik za pomoci speciálně proškolených zvířat. Dozvěděli se, jak takové terapie probíhají a jak velký mají význam pro handicapované klienty.

Příjemnou, avšak závěrečnou částí setkání bylo vždy pro žáky Základní školy Slovanské náměstí seznámení s postiženými kamarády z aktivizačního centra. Společně si nejen popovídali, ale také zahráli partii ve hře boccia, kterou vždy zakončili tato přínosná a obohacující setkání.

Setkání proběhla pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

5. září 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Nový školní rok odstartovalo setkání s dětmi z MŠ Stará Brno

V pondělí 5. září 2016 se uskutečnilo první integrační setkání po letních prázdninách. Zúčastnily se jej děti z Mateřské školy Stará, pro které byla návštěva brněnského Centra Kociánka nevšedním zážitkem, a to především proto, že měly možnost se blíže seznámit s kamarády s různým postižením.

Děti během návštěvy se zájmem sledovaly, jakým způsobem funguje elektrický invalidní vozík. Jeho ovládání si následně také vyzkoušely osobně. Dalším velkým zážitkem byla pro děti návštěva zvířecí farmy a opečovávání poníka Berýska.

Na závěr setkání si děti zahrály sportovní hru boccia po boku svých handicapovaných kamarádů z aktivizačního centra. Děti si z celého dne odnesly mnoho nových poznatků a zajímavých zkušeností o problematice handicapovaných, a to je jedním z hlavních smyslů setkání v Centru Kociánka.

Integrační setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

24. červen 2016 - Gymnázium Vejrostova, Brno

Sportovní den žáků Gymnázia Vejrostova

Mezi tradiční akce, které se konají na konci školního roku, patří již několik let sportovní dopoledne žáků Gymnázia Vejrostova v Brně. Den plný atletických soutěží se uskutečnil v pátek 24. června 2016. Na akci nechyběli ani postižení kamarádi z Centra Kociánka, kteří si s žáky společně zazávodili.

Chlapci a děvčata soutěžili v běžeckých disciplínách na 60 a 800 metrů. Na závodech dále nechyběl ani skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Závěr sportovního dne okořenila kolektivní a napínavá štafeta v běhu na 4 x 60 metrů. Nejlepší závodníci byli za své výkony odměněni zajímavými cenami.

I na letošním sportovním dni jsme mohli být nejen svědky výtečných sportovních výkonů, ale především jsme se mohli těšit ze společně strávených chvil a z úsměvů zúčastněných žáků, učitelů a kamarádů z Centra Kociánka a prožít tak velmi příjemný předprázdninový den.

Pořadatelem sportovního dne bylo Gymnázium Vejrostova v Brně za podpory neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

20. červen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Čtyři setkání zpestřila dětem ze ZŠ Stará předposlední červnový týden

Celkem čtyři integrační setkání (20., 21., 22., a 23. června 2016) proběhla s dětmi 1. stupně ZŠ Stará na půdě Centra Kociánka. Žáci se během návštěv blíže seznámili se světem lidí s handicapem, což je jedním z hlavních úkolů těchto setkání.

Na všech dopoledních návštěvách žáci poznali postižené klienty Centra Kociánka a zjistili, že i navzdory svému handicapu mohou žít naprosto plnohodnotným životem. Žáci byli dále obohaceni o mnoho užitečných informací a zážitků. Dověděli se například, jak funguje dětská mozková obrna, jak se ovládá elektrický invalidní vozík či jakým způsobem dokáže zvíře ovlivnit zdraví člověka. Všechna tato setkání příjemně uzavřela hra jménem boccia, jež je oblíbenou disciplínou handicapovaných sportovců.

Věříme, že si děti Základní školy Stará odnesly ze setkání mnoho užitečných poznatků a informací o životě handicapovaných a budeme doufat, že jim v budoucnu tato problematika nebude cizí a lhostejná.

Integrační setkání proběhla pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

17. červen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Setkání s žáky DÚM Veslařská Brno

V pátek 17. června 2016 proběhlo setkání s žáky diagnostického ústavu Veslařská a v rámci jednoho týdne tak navázalo na úspěšnou pondělní projížďku na Brněnské přehradě. Tentokrát se žáci setkali se svými handicapovanými kamarády na půdě Centra Kociánka.

Společně strávený den se stále nesl v duchu raftové projížďky po Brněnské přehradě. Náležitě jsme zhodnotili celý tento výlet, zavzpomínali na to, co jsme prožili a poté se pustili do nových věcí. Děti si s handicapovanými kamarády zahrály sportovní hru boccia a taktéž si zazpívaly několik písní za doprovodu kytary. Opětovně jsme tak strávili další krásný společný den.

Setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

16. červen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci stacionáře SVP Veslařská navštívili Centrum Kociánka

V rámci dlouhodobé spolupráce se Střediskem výchovné péče Veslařská v Brně se uskutečnily další dvě červnová setkání (15. a 16. června 2016) s žáky zdejšího stacionáře. Dětem se opět naskytla příležitost poznat prostředí a lidi s handicapem a rovněž dostaly šanci si dokázat, že zvládnou druhému pomoci.

Během prvního setkání se žáci seznámili především s prostředím Centra Kociánka. Velký prostor byl ale věnován také diskuzím a životním příběhům jejich postižených kamarádů. Nemálo pozornosti bylo věnováno teoretickým informacím o různých formách postižení, jejich projevech a příčinách.

Následující setkání navázalo na předešlý den formou společného sportovního odpoledne. Žáci se svými handicapovanými kamarády utvořili smíšené týmy a absolvovali nejrůznější sportovní hry a soutěže. Zábavnou formou se měli možnost ještě více poznat, sblížit a vzájemně pochopit. Díky získanému respektu a úctě se tak změnil jejich pohled na lidi s různým postižením, což je hlavním smyslem těchto setkání.

Integrační setkání se uskutečnila v rámci neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

14. červen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Centrum Kociánka přivítalo tři skupinky dětí 1. stupně ze ZŠ Stará

Ve dnech 14., 15. a 16. června 2016 navštívili Centrum Kociánka žáci 1. stupně brněnské Základní školy Stará. Děti měly možnost se vždy na celé dopoledne podrobně seznámit se světem lidí s různým postižením, což je jedním z hlavních smyslů těchto integračních setkání.

Na svých návštěvách se dozvěděly nejen mnoho zajímavých informací o areálu Centra Kociánka, ale také o problematice handicapovaných. Během procházek areálem děti velmi zaujala zvířecí farma a její čtyřnozí a okřídlení obyvatelé, kteří jsou velkými pomocníky při rehabilitacích postižených klientů. Děti taktéž při exkurzích osobně poznaly nové kamarády z aktivizačního centra, se kterými si vždy na závěr zahrály několik partií napínavé sportovní hry boccia.

Integrační setkání proběhla pod vedení neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

14. červen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Centrum Kociánka hostilo žáky ze stacionáře SVP Veslařská Brno

V měsíci červnu proběhla dvě tradiční setkání (7. a 14. června 2016) s žáky stacionáře Střediska výchovné péče Veslařská v Brně. Po dvou měsících se tak nová skupinka žáků měla možnost podrobně seznámit se světem handicapovaných lidí.

Při prvním setkání, které proběhlo začátkem června, si žáci stacionáře prohlédli celý areál Centra Kociánka, jenž sídlí v Králově Poli v Brně a slouží jako otevřené zařízení pro denní, týdenní a celoroční pobyt dětí a mládeže s tělesným postižením. V rámci seznamování s prostředím žáci navštívili nejen handicapované, ale například i místní zvířecí farmu. Zde se dozvěděli zajímavé informace o animoterapii, tedy terapiích a rehabilitačních metodách pro postižené lidi, které probíhají za pomocí zvířat.

Druhá odpolední návštěva byla koncipována v duchu seznamování. Pro žáky stacionáře bylo přichystáno setkání s handicapovanými lidmi z aktivizačního centra Kociánka. Pečlivě se na toto odpoledne připravili, neboť si nachystali program, během kterého se sami učili, jak mohou člověku na vozíku pomoci. Díky tomuto setkání se žáci naučili nejen pomáhat, ale také při nich vznikly nové kamarádské vazby a přátelství.

Integrační setkání proběhla v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

13. červen 2016 - Brněnská přehrada

Integrační den na Brněnské přehradě

V pondělí 13. června 2016 se na Brněnské přehradě uskutečnilo integrační setkání na raftech, kterého se každoročně účastní žáci z Diagnostického ústavu pro mládež Veslařská spolu s postiženými kamarády z Centra Kociánka.

Smysl této tradiční projížďky po brněnské vodní nádrži netkví pouze ve společném zážitku na raftech a poznání tohoto vodního díla zblízka, ale především v tom, aby si všichni uměli vzájemně pomoci a táhli během plavby za jeden provaz, což se bezezbytku splnilo.

Integrační den se uskutečnil pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

10. červen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

V Centru Kociánka se uskutečnilo první setkání s žáky 1. stupně ZŠ nám. 28. října

V pátek dopoledne 10. června 2016 odstartovala série setkání, během kterých žáci Základní školy nám. 28. října Brno poznávají a seznamují se se světem lidí s různým handicapem v brněnském Centru Kociánka.

V rámci programu, který byl pro žáky na prvním setkání připraven, jsme se podrobně věnovali otázkám týkajícím se vzniku a projevům různých druhů handicapu. Po příjemné diskuzi jsme se s dětmi odebrali na zvířecí farmu, kde si měly možnost od zdejších ošetřovatelů vyslechnout mnoho zajímavého o rehabilitacích pro handicapované klienty, které probíhají se speciálně proškolenými zvířaty.

Zvířecí farmu následně vystřídala sportovní hra boccia, kterou si žáci vyzkoušeli po boku svých postižených kamarádů z aktivizačního centra. Všichni se během hry, jež mají ve velké oblibě handicapovaní lidé po celém světě, výborně bavili a taktéž měli možnost se vzájemně lépe poznat.

Integrační setkání je součástí kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

8. červen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Děti ze ZŠ Staňkova zavítaly do brněnského Centra Kociánka

Žáci 1. a 3. třídy Základní školy Staňkova navštívili ve dvou dnech (8. a 9. června 2016) Centrum Kociánka v Brně. Setkání byla věnována problematice lidí s různým postižením.

Děti si v rámci obou dopolední prohlédly nejrůznější místa, která jsou součástí areálu Kociánky a u každého z nich se dozvěděly nespočet zajímavých informací týkajících se lidí s handicapem. Pro většinu z nich to byly zcela nové poznatky a zkušenosti. Na svých návštěvách se žáci ZŠ Staňkova taktéž dostali do přímého kontaktu s postiženými kamarády. Zaujalo je například ovládání elektrického invalidního vozíku nebo paralympijská hra boccia, kterou společně s handicapovanými kamarády odehráli na závěr obou integračních setkání.

Setkání proběhla pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

7. červen 2016 - ZŠ Laštůvkova, Brno

Atletický čtyřboj mladších žáků

Po atletickém Čtyřboji starších žáků, jenž proběhl v měsíci květnu, si o pár týdnů později zasportovali i žáci mladší kategorie. Atletické závody proběhly opět v areálu Základní školy Laštůvkova, a to v úterý 7. června 2016.

Na mladší žákyně a žáky ročníků narození 2002 až 2004 čekaly sprinterské běhy na 60, 600 a 800 metrů. Nechyběly zde však ani technické disciplíny jako je skok vysoký, daleký či hod kriketovým míčkem.

Žáci základních škol města Brna si při tomto atletickém letním dni výborně zasportovali. Nejlepší závodníci každé věkové kategorie z řad chlapců i dívek si odnesli ocenění za svoje sportovní výkony. Pořadatelem atletického Čtyřboje mladších žáků byla Základní škola Laštůvkova Brno společně s OR AŠSK a MŠMT.

Vaše Vlaštovky

6. červen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci z DDÚ Hlinky navštívili své handicapované kamarády

V pondělí 6. června 2016 proběhlo druhé integrační setkání s žáky diagnostického ústavu Hlinky. Pro žáky byl připraven zajímavý program v brněnském Centru Kociánka, jehož náplní bylo poznat zdejší malebné prostředí a seznámit se s novými kamarády s různým handicapem.

Díky předchozímu setkání, které proběhlo na půdě Dětského diagnostického ústavu Hlinky, již žáci mnoho věcí o problematice handicapovaných věděli, dokázali je pojmenovat a hovořit o nich. Na své návštěvě Centra Kociánka se podívali na zdejší farmu, jejíž zvířecí obyvatelé pomáhají postiženým klientům formou nejrůznějších fyzioterapeutických metod. Jejich kroky dále směřovaly na hřiště pod borovicí, kde si společně s kamarády z aktivitačního centra zahráli hru boccia a taktéž jim poskytli pomoc během nacvičování chůze bez invalidního vozíku.

Integrační setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

3. červen 2016 - Sportovní areál VUT, Brno

Žáci ze ZŠ Staňkova si zasoutěžili na sportovním dni

V pátek 3. června 2016 proběhl ve Sportovním areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem Sportovní den žáků 1. stupně Základní školy Staňkova v Brně.

Žáci mezi sebou soutěžili v disciplínách, jako je běh na 60 metrů, skok do dálky či v hodu míčkem. I přes nepříznivé počasí zúčastnění sportovci neztráceli optimismus a výtečně si zasoutěžili. Slavnostní vyhlášení nejlepších dívek a chlapců proběhlo již na půdě základní školy Staňkova.

Sportovní den Základní školy Staňkova upořádalo Vysoké učení technické v Brně společně s neziskovým spolkem Vlaštovky Brno z.s.

2. červen 2016 - Brno

Pozvánka na Den sportovišť města Brna

Přidejte se k nám a užijte si DEN SPORTOVIŠŤ MĚSTA BRNA – už příští sobotu 11. června 2016.

Těšit se můžete na soutěže jako je jízda na tobogánu, nejrychlejší nadhoz nebo střelba foukačkami. Zdarma si také můžete vyzkoušet sportovní disciplíny - paddleboard, aquazorbing, sportovní šerm nebo bojová umění Wing tsun a Escrima.

Podrobnější informace ke Dni sportovišť města Brna naleznete na: www.densportovist.cz.

2. červen 2016 - Sportovní areál VUT, Brno

Sportovní den žáků ZŠ nám. 28. října

Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem hostil ve čtvrtek 2. června 2016 Sportovní den žáků Základní školy nám. 28. října v Brně. Akce se zúčastnili nejen žáci 1. a 2. stupně, ale taktéž děti mateřských škol.

Děti mezi sebou soutěžily v několika atletických disciplínách, mezi kterými nechyběl například běh na 60, 200 a 400 metrů, skok do dálky, hod kriketovým míčkem nebo závod štafet, který okořenil závěr tohoto vydařeného sportovního dopoledne. Nejlepší závodníci z kategorie chlapců a dívek si ze soutěže odnesli příjemné ceny.

Sportovní den žáků nám. 28. října uspořádalo Vysoké učení technické v Brně společně s neziskovým spolkem Vlaštovky Brno z.s.

1. červen 2016 - SVP Veslařská, Brno

Ve Středisku výchovné péče Veslařská jsme nahlédli pod pokličku lidí s handicapem

Dne 1. června 2016 proběhla další návštěva Střediska výchovné péče Veslařská v Brně. Na setkání s žáky se přijel podívat i Tomáš, který je od narození upoután na invalidní vozík.

Ihned v úvodu setkání dětem Tomáš povyprávěl svůj příběh, poinformoval je o dětské mozkové obrně, jejích projevech a příčinách. Bylo příjemným zjištěním, že děti si mnohé již pamatovaly z předešlých setkání, která absolvovaly ve svých školách. Samy se zapojily do diskuze a přispívaly svými příběhy, jak v minulosti dokázaly někomu ve svém okolí pomoci.

Po obohacující a přínosné diskuzi jsme si společně s dětmi zahráli hru boccia, která ukončila toto příjemné setkání.

Integrační setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

31. květen 2016 - DDÚ Hlinky, Brno

Integrační setkání v DDÚ Hlinky zakončilo měsíc květen

V úterý 31. května 2016 přišlo na řadu další vydařené setkání v diagnostickém ústavu Hlinky. Skupinka žáků během společného dopoledne poznala zajímavé osudy svých postižených kamarádů.

V rámci návštěvy zavítal do diagnostického ústavu i handicapovaný kamarád Tomáš. Žáci se od Tomáše dověděli informace o vzniku a projevech dětské mozkové obrny, která zapříčinila to, že je odkázán na invalidní vozík. Mezi tématy, jež se při setkání probírala, nechybělo ani téma posmívání se lidem s handicapem či kamarádům v okolí.

Žáci si během návštěvy mohli vyzkoušet i to, jak náročné je překonat s invalidním vozíkem schodiště. Bariéru, která je pro zdravého člověka jednoduchou překážkou však člověk na vozíku bez pomoci druhých nezdolá. Závěr setkání proběhl tradiční formou, a to v podobě několika partií ve hře boccia, která patří mezi oblíbené sporty handicapovaných.

Setkání proběhlo v rámci neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

30. květen 2016 - Obec Ivaň

Pozvánka na EKO DEN s Kometou

Přidejte se k ostatním dětem a k hráčům a reprezentantům HC Kometa a pojďte společně s nimi vyčistit okolí řeky Jihlavy a obce Ivaň. Pomoc každého je vítána!

Tradiční enviromentálně-vzdělávácí akce se uskuteční v pátek 10. června 2016 od 9:00 hod. v obci Ivaň. Na programu dne bude včetně eko cesty také přehlídka práce hasičů, zdravotníků a Policie ČR, autogramiáda hokejistů a mnoho dalšího.

V případě zájmu se, prosím, obraťte na: m.hoffova@kometagroup.cz nebo na tel. 739 386 350.

30. květen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci z DÚM Veslařská zavítali do Centra Kociánka

Žáci diagnostického ústavu Veslařská v Brně navštívili v pondělí 30. května 2016 areál Centra Kociánka v Brně. Nová skupinka žáků měla možnost proniknout do světa handicapovaných, seznámit se s nimi a dovědět se mnoho užitečných informací o jejich životě.

Během dopoledního integračního setkání si žáci prohlédli celý areál Centra Kociánka. Dověděli se nejen o jeho historii, ale také zajímavosti o konkrétních místech, jako je například zvířecí farma, potůček a hřiště pod borovicí. Během procházky přišla na řadu řeč i o postižených kamarádech, jež žijí či navštěvují Centrum Kociánka. Dětem bylo zodpovězeno mnoho otázek týkajících se druhů postižení, jejich projevů či jak mohou těmto lidem pomoci.

V druhé polovině dopolední návštěvy se děti měly možnost seznámit s postiženými kamarády Centra Kociánka. Společně si zahráli sportovní hru boccia a na závěr setkání si příjemně popovídali, což děti s jejich kamarády ještě více sblížilo.

Setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

26. květen 2016 - ZŠ Slovanské náměstí, Brno

Žáci ze ZŠ Slovanské náměstí Brno se seznamovali se světem handicapovaných

Na Základní škole Slovanské náměstí v Brně se ve čtvrtek 26. května 2016 uskutečnilo další ze série integračních setkání, během kterého se děti dověděly mnoho nového o životě lidí s handicapem.

V rámci teorie mohly najít odpovědi na otázky týkající se druhů, příčin a průběhů různých postižení. To, jak složité je pro člověka sedícího na vozíku zvedat předměty ze země, si děti mohly vyzkoušet i na vlastní kůži. Dostaly například za úkol zvednout florbalovou hůl a poté za pomocí invalidního vozíku odehrát florbalový míček do branky. Další výzvou pro děti bylo dovést za pomoci mechanického vozíku batoh, jež měly na klíně, a to z jedné strany tělocvičny na druhou.

Nejen výše jmenované, ale mnohé další úkoly byly pro děti nachystány. Díky získaným poznatkům a praktickým zkušenostem se mohou o něco více vcítit do lidí, jež jsou odkázáni na invalidní vozík.

Integrační setkání proběhlo v rámci neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

26. květen 2016 - ZŠ Slovanské náměstí, Brno

Žáci ze ZŠ Slovanské náměstí Brno se seznamovali se světem handicapovaných

Na Základní škole Slovanské náměstí v Brně se ve čtvrtek 26. května 2016 uskutečnilo další ze série integračních setkání, během kterého se děti dověděly mnoho nového o životě lidí s handicapem.

V rámci teorie mohly najít odpovědi na otázky týkající se druhů, příčin a průběhů u různých postižení. To, jak složité je pro člověka sedícího na vozíku zvedat předměty ze země, si děti mohly vyzkoušet i na vlastní kůži. Dostaly například za úkol zvednout florbalovou hůl a poté za pomocí invalidního vozíku odehrát florbalový míček do branky. Další výzvou pro děti bylo dovést za pomoci mechanického vozíku batoh, jež měly na klíně, a to z jedné strany tělocvičny na druhou.

Nejen výše jmenované, ale mnohé další úkoly byly pro děti nachystány. Díky získaným poznatkům a praktickým zkušenostem se mohou o něco více vcítit do lidí, jež jsou odkázáni na invalidní vozík.

Integrační setkání proběhlo v rámci neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

24. květen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Při sportovním integračním dni všichni společně táhli za jeden provaz

V úterý 24. května 2016 proběhlo v Centru Kociánka sportovní integrační dopoledne, kterého se kromě kamarádů s různým postižením zúčastnili také studenti SPŠEIT Purkyňova a žáci brněnské Základní školy Pastviny.

Všichni soutěžící byli rozděleni do osmi týmů tvořených zdravými i handicapovanými dětmi a mládeží. Mezi sebou soutěžili v osmi vybraných disciplínách, jako je například střelba na fotbalovou branku, slalom na vozíku, karaoke, hod na plechovky a další.

Při plnění soutěžních disciplín bylo zapotřebí vytvořit týmového ducha, vzájemně si pomáhat a držet za jeden provaz, což se všem družstvům bezezbytku podařilo a tento společný integrační den si užili do sytosti.

Integrační dopoledne proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

23. květen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Centrum Kociánka hostilo další skupinku studentů ze SPŠEIT Purkyňova Brno

V pondělí 23. května 2016 mělo Centrum Kociánka možnost přivítat další třídu studentů z brněnské Střední průmyslové školy elektrotechnické a informačních technologií Brno. Cílem jejich návštěvy bylo seznámit se s prostředím centra pro handicapované, dovědět se užitečné informace o problematice a blíže se s handicapovanými lidmi poznat.

Po úvodním povídání se studenti odebrali na prohlídku malebného a rozsáhlého areálu. Místa, která navštívili, jsou neodmyslitelně spjatá s Centrem Kociánka. Patří mezi ně například sportovní hřiště, jež se nachází pod vzrostlou borovicí nebo zvířecí farma, kterou obývá několik druhů zvířat. Studenti se na této farmě dověděli zajímavé informace o přínosných terapiích pro handicapované klienty, které probíhají se speciálně připravenými zvířaty.

Na závěr integračního setkání se studenti seznámili s postiženými kamarády Centra Kociánka. Společně se všichni výborně pobavili při hraní boccii, handicapovaní kamarádi si poté za pomoci studentů vyzkoušeli chůzi bez berlí a bez invalidního vozíku, a tímto příjemně zakončili toto dopolední shledání.

Integrační setkání proběhlo pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

20. květen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Centrum Kociánka navštívily další skupinky studentů ze SPŠEIT Purkyňova Brno

Brněnské Centrum Kociánka mělo možnost opětovně přivítat ve dnech 18., 19. a 20. května 2016 studenty ze SPŠEIT Purkyňova Brno, aby jim zprostředkovalo nové poznatky o životě handicapovaných lidí.

Během dopoledních setkání si studenti prohlédli rozsáhlý areál Centra Kociánka. Měli možnost nahlédnout na zelené hřiště, jemuž vévodí stoletá borovice. Zde se uskutečňují nejrůznější soutěže a sportovní akce lidí s handicapem. Při procházkách areálem studenti nevynechali ani zvířecí farmu, kde se dověděli informace o prospěšných terapiích, které probíhají za pomoci koní či jiných speciálně připravených zvířat.

V rámci dopoledních návštěv se studenti průběžně setkávali s lidmi s různým postižením, seznamovali se, povídali si a také si společně s handicapovanými kamarády zahráli sportovní hru boccia. Díky společným aktivitám se měli možnost vzájemně ještě více poznat, což je jedním z hlavních cílů těchto integračních setkání.

Setkání se uskutečnila pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

17. květen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Odpolední setkání s žáky ZŠ Novolíšeňská Brno

V úterý 17. května 2016 proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s. další z odpoledních integračních setkání. Tentokráte přišli na řadu žáci z brněnské Základní školy Novolíšeňská. Pro děti byl připraven program, při kterém se seznámily s problematikou handicapovaných lidí.

Součástí programu byla prohlídka rozsáhlého areálu Centra Kociánka, který nabízí řadu zajímavých míst a zákoutí. Například na hřišti pod velkolepou borovicí, které mezi tato místa neodmyslitelně patří, si žáci společně se svými postiženými kamarády zahráli míčové hry. Měli tak možnost po teoretické přednášce poznat i v praxi, jaké jsou pohybové možnosti handicapovaných a jak se jejich postižení projevují.

Sportovně vedené odpoledne nakonec završila hra boccia, která je oblíbenou kratochvílí handicapovaných. Většina žáků Základní školy Novolíšeňská si tuto hru vyzkoušela vůbec poprvé a velice je zaujala.

Během tohoto úterního setkání se děti nejen blíže seznámily s prostředím handicapovaných lidí, ale taktéž je měly možnost poznat osobně a pochopit jejich životní situaci, což je jedno z nejdůležitějších poslání těchto denních setkání.

Integrační setkání proběhlo pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

16. květen 2016 - ZŠ Laštůvkova, Brno

Děti závodily v atletickém čtyřboji

V pondělí 16. května 2016 se za podpory Vlaštovek Brno z. s. uskutečnily tradiční závody v atletickém čtyřboji. Pořadatelem závodů byla Základní škola Laštůvkova Brno společně s OR AŠSK a MŠMT. Akce se odehrála na hřišti výše jmenované základní školy.

Na starší žáky a žákyně byl přichystán sprint na 60 metrů, vytrvalostní běh na 800 a 1000 metrů, skok vysoký, skok daleký a hod kriketovým míčkem. V každé kategorii soutěžilo více než 70 dívek a 70 chlapců. Nejlepší ze sportovců byli odměněni příjemnými cenami v podobě medailí, diplomů a praktických dárků.

Jako v minulých ročnících, tak i letos jsme mohli být svědky nejen výtečných sportovních výkonů, ale spousty legrace a nových zážitků.

Vaše Vlaštovky

13. květen 2016 - Centrum Kociánka

Studenti ze SPŠEIT Purkyňova Brno čtyřikrát zavítali do Centra Kociánka

Celkem čtyři dopoledne (10., 11., 12., a 13. května 2016) strávili studenti ze SPŠEIT Purkyňova Brno v Centru Kociánka, aby se podrobněji seznámili se světem lidí s různým handicapem.

Vždy v úvodu každého dopoledne se studenti nejprve spřátelili s postiženými kamarády z Centra Kociánka. Vyslechli si jejich zajímavé životní příběhy a dověděli se i mnoho užitečných informací o druzích, formách a projevech zdravotních postižení. Po společném povídání se studenti odebrali na exkurzi po zdejším areálu. Navštívili zajímavá zákoutí Kociánky, mezi kterými nechyběla zvířecí farma, terapeutické dílny a hřiště pod borovicí. Na jmenovaném hřišti si měli možnost společně s postiženými kamarády zahrát paralympijskou sportovní hru boccia, která vždy příjemně zakončovala tato integračními setkání.

Všechna setkání proběhla v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

9. květen 2016 - Sportovní areál VUT - Pod Palackého vrchem

Proběhlo okresní kolo Poháru rozhlasu základních škol 2016

Díky spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně se neziskový spolek Vlaštovky Brno z. s. zúčastnil další sportovní akce, a to tradičního Poháru rozhlasu základních škol 2016. Atletická soutěž se uskutečnila v pondělí 9. 5. 2016 ve Sportovním Areálu VUT Pod Palackého vrchem v Brně pod organizačním vedením AŠSK ČR.

Děti brněnských základních škol mezi sebou soutěžily v běžeckých disciplínách na 60 m, 600 m, 800 m, 1000 m, 1500 m a ve štafetě na 4 x 60 m. Mezi dalšími sportovními disciplínami nechyběl ani skok vysoký, skok daleký, vrh koulí a hod míčkem. Nejlepší žáci se mohli těšit z medailí, pohárů a dalších věcných cen.

Tímto děkujeme partnerům: Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, VUT v Brně, Centrum Kociánka, SK Kociánka Brno z. s., 3S.cz, s.r.o. , Hitachi Data Systems, Hormen CE a. s., BDO CA s.r.o., K2N way s.r.o. za podporu a taktéž všem zúčastněným sportovcům a hostům, kteří si tento sportovní zážitek nenechali ujít.

Vaše Vlaštovky

6. květen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

V Centru Kociánka proběhla tři setkání se studenty ze SPŠEIT Purkyňova Brno

První tři setkání ze série řady určené pro studenty SPŠEIT Purkyňova v Brně, se uskutečnila 4., 5. a 6. května 2016 v brněnském Centru Kociánka.

Studenti si při každé návštěvě prohlédli celý areál Centra Kociánka. Navštívili například hřiště pod borovicí, oblíbený rybníček a zvířecí farmu, kde probíhají terapie s handicapovanými klienty. Zavítali také do terapeutických dílen, kde mohli obdivovat nejrůznější tkalcovské výrobky zdejších klientů. Na poslední návštěvě došlo i na společné popovídání, tanec, zpěv či pantomimu, což studenty s jejich novými handicapovanými kamarády ještě více sblížilo.

Integrační setkání proběhla v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

3. květen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Centrum Kociánka přivítalo žáky ze Základní školy Borovany

Další skupina žáků, která se v letošním roce zapojila do setkávání s handicapovanými kamarády v Centru Kociánka, přijela v úterý 3. května 2016 ze Základní školy v Borovanech.

Žáci si společně se svým pedagogickým doprovodem prohlédli areál Centra Kociánka. Během procházky se dověděli mnoho poutavých informací o životě lidí s handicapem, o příčinách a projevech konkrétních postižení, o terapiích, jež probíhají za pomoci zvířat a mnoho dalších.

Na prohlídku plynule navázalo setkání s kamarády s různým postižením, se kterými si zahráli hru boccia, jež je velmi oblíbenou paralympijskou disciplínou handicapovaných sportovců.

Setkání proběhlo pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

2. květen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Děti ze ZŠ Kobylnice navštívily postižené kamarády v Centru Kociánka

Žáci Základní školy Kobylnice si v pondělí 2. května 2016 udělali exkurzi do Centra Kociánka, aby se blíže seznámily se světem lidí s různým postižením.

Pro děti byl přichystán zajímavý dopolední program, jehož součástí byla i prohlídka rozlehlého areálu Centra Kociánka. Děti velice zaujala místní zvířecí farma, kde se měly možnost od místních ošetřovatelů dovědět poutavé informace o terapiích, které zde za pomocí zvířat pro handicapované klienty probíhají. Po procházce areálem jsme se s dětmi přesunuli na exkurzi do zdejších terapeutických dílen a podívali se, jak se handicapovaní kamarádi se zájmem věnují ruční tvorbě.

Na samý závěr dopoledního setkání si děti vyzkoušely své herní dovednosti při hře boccia. Tato hra, jež patří mezi paralympijské sporty, je doslova okouzlila a se svými postiženými kamarády si zahráli několik partií.

Integrační setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

29. duben 2016 - VUT - Purkyňova, Brno

Zábavné integrační dopoledne s žáky ze ZŠ Slovanské náměstí Brno

V pátek 29. dubna 2016 proběhlo v tělocvičně VUT v Brně setkání s žáky Základní školy Slovanské náměstí. Toto integrační dopoledne plynule navázalo na předešlá setkání, která se uskutečnila v areálu základní školy.

Ihned v úvodu společného dopoledne jsme s žáky otevřeli diskuzi na téma handicap. Jak příjemné bylo zjištění, že si mnoho informací z předešlých setkání pamatují a dokáží na položené otázky pohotově odpovědět. Po této teoretické části následovala část praktická, kde si děti prohlédly elektrický vozík svého handicapovaného kamaráda. Jak nelehká je jízda na vozíku mechanickém si vyzkoušely následovně, a to přímo mezi slalomovými kužely. Chuť a nadšení děti poté neopustilo ani při hře boccia, kdy se proti sobě utkala družstva děvčat a chlapců.

Během tohoto pátečního dopoledne se děti blíže seznámily se světem handicapovaných. Na vlastní kůži si vyzkoušely nejen to, jak náročný je pohyb handicapovaných lidí na vozíku, ale poznaly, že i oni se umí skvěle bavit a plnohodnotně trávit svůj volný čas.

Setkání proběhlo pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

28. duben 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Centrum Kociánka navštívily děti z boskovické základní školy

Ve středu 27. a ve čtvrtek 28. dubna přicestovaly do Centra Kociánka děti ze Základní školy Boskovice, aby se seznámily se světem handicapovaných lidí.

Ani nepříznivé jarní počasí děti neodradilo od venkovní prohlídky rozlehlého areálu Centra Kociánka, který v sobě ukrývá mnoho zajímavostí. Během procházky si prohlédly místní zvířecí farmu, kde si o pozornost dětí říkala početná kozí rodinka. Děti se dostaly do bezprostřední blízkosti i dalších zvířat, jako jsou například suchozemské želvy, vietnamská prasátka, papoušek žako, poník a dozvěděly se mnoho informací o tom, jak mohou zvířata pomoci lidem s handicapem. Při svém putování areálem si děti prohlédly další zajímavá místa, mezi kterými nechybělo hřiště pod borovicí nebo vodní království u rybníčku.

V rámci setkání se děti seznámily s novými kamarády, kteří pravidelně navštěvují zdejší aktivizační centrum. Po společném popovídání si všichni zazpívali za doprovodu kytary a zahráli sportovní hru boccia, při které si užili spoustu legrace.

Integrační setkání proběhla v rámci projektu neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

26. duben 2016 - ZŠ Jihomoravské náměstí, Brno

Děti ze ZŠ Jihomoravské náměstí Brno se učili, jak pomoci handicapovanému

V průběhu měsíce dubna proběhla celkem 2 setkání (25. dubna a 26. dubna 2016) s dětmi ze Základní školy Jihomoravské nám. Brno, a to přímo v areálu jejich školy.

Během těchto setkání se žáci seznámili s novými kamarády na invalidním vozíku, kteří za nimi přijeli z Centra Kociánka. Při společném povídání přišla řeč i na jejich handicapy. Padly zajímavé informace o vzniku postižení a jejich projevech. Tyto poznatky měly dětem napomoci v tom, aby nejen lépe pochopily a vnímaly handicapované se specifiky jejich postižení, ale také aby věděly, jakým způsobem jim mohou v případě potřeby pomoci. Po teorii si na vlastní kůži na praktických ukázkách vyzkoušely, jak například handicapovaného člověka oslovit, jak s ním zdolat bariéru tvořenou schody či jak rozložit a složit mechanický invalidní vozík.

Na obou integračních setkáních si žáci společně se svými handicapovanými kamarády na závěr zahráli oblíbenou sportovní hru boccia, při níž mezi sebou soutěžili v házení červenými a modrými míčky do hracího pole.

Setkání se uskutečnila v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

22. duben 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Čtyři integrační setkání s žáky ZŠ Jasanová Brno

Celkem čtyři setkání v termínech 19., 20., 21., a 22. dubna 2016 proběhla s žáky Základní školy Jasanová Brno. Přestože všechna setkání byla s dětmi jedné školy, každé bylo něčím jiné a zajímavé.

Prohlídka areálu Centra Kociánka byla stěžejním bodem programu. Žáci navštívili zvířecí farmu, kde měli možnost vidět nejrůznější zvířata, která pod vedením ošetřovatelů pomáhají lidem s handicapem. Děti se dověděly zajímavé informace o hipoterapii, což je terapeutická metoda, která probíhá za pomoci speciálně připravených koní.

Během setkání se také žáci podívali do terapeutických dílen, kde handicapovaní lidé vyrábí sedáky ze zbytkového materiálu. Z aktivit na setkáních nikdy nechyběla sportovní hra boccia, při které žáci zažili nejen spoustu zábavy, ale měli možnost se se svými novými kamarády z Centra Kociánka mnohem více poznat.

Všechna setkání proběhla v rámci neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

18. duben 2016 - Brno

Poděkování zaměstnancům SportObchod.cz

Velice děkujeme všem zaměstnancům SportObchod.cz, kteří přispěli na realizaci volnočasových aktivit dětí, které to prostě mají v životě složitější.

18. duben 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Pondělní setkání s žáky ZŠ Husova Brno

Druhou polovinu dubna jsme započali pondělním setkáním (18. dubna 2016) s žáky prvního stupně Základní školy Husova v Brně. Pro děti byla připravena exkurze Centrem Kociánka za účelem proniknout a obeznámit se se světem lidí s různým handicapem.

Během návštěvy centra se žáci seznámili s lidmi s různým postižením a dověděli se od nich zajímavé informace o příčinách, příznacích a průběhu jejich postižení.

Dále si děti vyzkoušely manipulaci s invalidním vozíkem. Jak překvapivé pro ně bylo zjištění, že jej lze ovládat nejen rukou, páčkou, ale i ústy.

Mezi místy, která v areálu děti navštívily, nechyběly ani terapeutické dílny, kde mohly vidět o obdivovat manuální zručnost handicapovaných lidí při výrobě sedáků do domácnosti. Na závěr návštěvy si žáci společně se svými novými kamarády z Centra Kociánka zahráli sportovní hru boccia, která patří mezi oblíbené hry handicapovaných sportovců.

Integrační setkání je součástí kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

13. duben 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci ze SVP nachystali pro kamarády Centra Kociánka zábavný program

Středeční odpoledne 13. dubna 2016 patřilo žákům ze Střediska výchovné péče Veslařská a jejich zábavnému programu, který si přichystali pro své postižené kamarády z Centra Kociánka.

Po vzájemném přivítání začalo společné setkání tím, že žáci předvedli několik pečlivě nachystaných scének, které v sobě skrývaly prvky divadla a tance. Po této příjemné kratochvíli však odpoledne zdaleka nekončilo. Následovala malá procházka areálem Centra Kociánka spojená s návštěvou zvířat na zdejší farmě. Svou procházku žáci zakončili na zeleném hřišti pod borovicí, kde si na odreagování společně s kamarády z Centra Kociánka zahráli několik míčových her.

Dnešním setkáním se nám jen potvrdilo, že zdravé i handicapované děti umí společně trávit čas, výborně se bavit a dokáží si vzájemně porozumět a pomáhat.

Integrační setkání proběhlo v rámci programu neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

11. duben 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Centrum Kociánka čtyřikrát přivítalo děti ze ZŠ Novolíšeňská Brno

V měsíci dubnu proběhly celkem čtyři návštěvy (11., 12., 13, a 15. dubna) Centra Kociánka ze Základní školy Novolíšeňská Brno. Děti měly možnost během těchto setkání nahlédnout do světa lidí s handicapem a dovědět se nemálo informací o problematice tělesně postižených.

Na svých návštěvách žáci poznali spoustu nových kamarádů z aktivizačního centra. Zavítali do terapeutické dílny, v níž probíhá výroba tkaných výrobků, a také si prohlédli zvířecí farmu, kde se pravidelně uskutečňují hipoterapie se speciálně připravenými koňmi. Žáci si měli možnost zahrát také hru handicapovaných sportovců – boocia, která příjemně zpestřovala tato přínosná dopolední setkání.

Integrační setkání proběhla pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

11. duben 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Děti ze stacionáře SVP Veslařská připravily handicapovaným kamarádům vlastní program

V pondělí 11. dubna 2016 již podruhé zavítaly do Centra Kociánka děti ze stacionáře Střediska výchovné péče Veslařská v Brně. Toto setkání volně navázalo na minulou návštěvu, při které poznávaly areál Centra Kociánka a seznámily se s novými kamarády.

Na druhé setkání si děti ze stacionáře přichystaly pro své handicapované kamarády překvapení, a to v podobě zábavného programu na celé odpoledne, v jehož rámci předváděly nacvičené pantomimické scénky. Úkolem handicapovaných kamarádů pak bylo uhodnout, jaké činnosti děti ze stacionáře předvádí. Během celého odpoledne se všichni výborně bavili a zažili spoustu legrace, což dopomohlo tomu se vzájemně ještě více poznat a stmelit.

Setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

8. duben 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Děti z DDÚ Hlinky poznaly v Centru Kociánka nové kamarády

V pátek 8. dubna 2016 se v areálu Centra Kociánka uskutečnilo další setkání s žáky diagnostického ústavu Hlinky. Plynule tak navázalo na předešlou návštěvu dětí z minulého týdne a opět o něco více poodkrylo svět lidí s handicapem.

Během návštěvy centra se děti seznámily a popovídaly si s novými kamarády, jež jsou různě handicapovaní. Dověděly se od nich zajímavé informace o jejich životě, o projevech jejich handicapu, pravidelných rehabilitacích. Poté se žáci zapojili do tvořivé činnosti v terapeutických dílnách, kde si vyzkoušeli výrobu nejrůznějších tkalcovských výrobků.

V průběhu setkání měly děti prostor se porozhlédnout i po zdejším parku Centra Kociánka. Na procházce například narazily na pasoucí se koně v ohradě a měly možnost si díky zdejším ošetřovatelům pohladit poníka a dospělého koně, který je používán na hiporehabilitaci s postiženými lidmi.

Setkání se uskutečnilo v rámci projektu neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

7. duben 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci ZŠ Hroznová se podruhé podívali do Centra Kociánka

Ve čtvrtek 7. dubna 2016 proběhla další prohlídka Centra Kociánka se skupinou žáků Základní školy Hroznová. Během prohlídky se děti dověděly mnoho zajímavého o lidech s různým postižením.

V úvodu setkání žáci nejdříve zavítali do rozsáhlého parku centra Kociánka. Zastavili se u rybníčku, na hřišti pod borovicí a na zvířecí farmě, kde se dostali do bezprostředního kontaktu se zvířaty. Během návštěvy se od zdejších ošetřovatelů dověděli, jakým způsobem mohou zvířata ovlivnit zdraví člověka s handicapem.

V další části setkání se žáci Základní školy Hroznová seznámili s kamarády s různým postižením, jež navštěvují zdejší aktivizační centrum. Všichni si společně za doprovodu kytary zazpívali a zahráli si sportovní hru Boccia, která příjemně zakončila toto integrační setkání.

Setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

6. duben 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Centrum Kociánka otevřelo svou náruč dětem ze ZŠ Husova Brno

Žáci prvního stupně Základní školy Husova navštívili ve středu 6. dubna 2016 areál brněnského Centra Kociánka. V rámci integračního setkání se žáci naučili a poznali mnoho nového ze života handicapocaných lidí.

Součástí dne byla prohlídka areálu Centra Kociánka, během které děti navštívily mnoho zajímavých míst. Namátkou můžeme jmenovat například terapeutické dílny, zvířecí farmu či krásné prostředí v okolí rybníčku. Na každém z těchto míst se žáci dozvěděli určitou spojitost s lidmi s handicapem.

Během návštěvy došlo také na přímé setkání s kamarády z aktivizačního Centra Kociánka. Po společném upřímném povídání si žáci Základní školy Husova se svými postiženými kamarády vyzkoušeli hru boccia a zakončili tak toto příjemné dopolední setkání.

Intehrační setkání proběhlo v rámci projektu neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

6. duben 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Děti ze Střediska výchovné péče Veslařská se podívaly do Centra Kociánka

Středeční odpoledne s datem 6. dubna patřilo setkání se skupinou žáků ze Střediska výchovné péče Veslařská v Brně. Smyslem tohoto setkání bylo porozumět lidem s handicapem.

Žáci se během své návštěvy v Centru Kociánka seznámili s kamarády z aktivizačního centra a našli společnou chvíli pro diskuzi na různorodá témata z problematiky handicapovaných. Žáci se například dozvěděli, jak se u handicapovaných projevuje dětská mozková obrna, jaký je průběh rehabilitací atp.

Po společné diskuzi přišla na řadu procházka areálem Centra Kociánka. Žáci navštívili všechna zdejší zajímavá místa. Nejvíce času strávili na zvířecí farmě, kde právě probíhala hipoterapie - rehabilitace handicapovaných za pomocí koní.

Integrační setkání proběhlo v rámci projektu neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

5. duben 2016 - SVP Veslařská, Brno

Dubnové setkání s žáky na SVP Veslařská v Brně

V úterý 5. dubna 2016, jsme měli možnost navštívit Středisko výchovné péče Veslařská v Brně. Počasí nám přálo, a proto jsme strávili celé dopoledne v areálu střediska výchovné péče pod širým nebem.

Na setkání přijel i Lukáš, postižený kamarád z Centra Kociánka. Během společného povídání se žáci s Lukášem blíže poznali. Zajímali se o jeho handicap, jak vznikl a jak se projevuje. Zvídavě si prohlédli také jeho invalidní vozík. Na všechny otázky, které během dopoledne měli, dostali od Lukáše nebo Michaela Svobody odpověď. Na závěr setkání si všichni společně zahráli hru Boccia, při které se výborně bavili.

Setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

4. duben 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Pondělní dopoledne s žáky DÚM Veslařská Brno

Dne 4. dubna 2016 proběhlo v dopoledních hodinách další setkání ze série akcí neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s. Dveře do světa lidí s různým handicapem se otevřely skupince žáků brněnského diagnostického ústavu pro mládež.

V úvodu setkání si žáci za doprovodu vychovatelů prohlédli zázemí Centra Kociánka. Měli možnost navštívit například zvířecí farmu a dovědět se o rehabilitacích handicapovaných, které zde pravidelně probíhají za pomoci speciálně připravených zvířat. Pro žáky byla zajímavá i návštěva terapeutických dílen, při které si prohlédli a vlastnoručně vyzkoušeli, jak probíhá výroba tkaných výrobků.

Během setkání se žáci seznámili s několika handicapovanými kamarády z Centra Kociánka. Na závěr dopolední návštěvy si na hřišti pod borovicí všichni společně zahráli hru s názvem boccia, která je velmi oblíbeným sportem handicapovaných.

Setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

4. duben 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Děti ze stacionáře SVP Veslařská zavítaly do Centra Kociánka

Pondělní odpoledne s datem 4. dubna 2016 patřilo dětem z brněnského stacionáře Střediska výchovné péče Veslařská. Proniknout do světa handicapovaných a podrobněji se s ním seznámit, bylo hlavním smyslem této návštěvy.

Hned na úvod setkání děti navštívily kamarády z aktivizačního centra Kociánka. Po seznámení a společné diskuzi se děti odebraly na prohlídku rozlehlého areálu Centra Kociánka. Navštívily zvířecí farmu, kde se dozvěděly informace o tom, jak probíhají různé druhy rehabilitací za pomocí zvířat. Na odreagování si poté na zdejším hřišti společně se svými postiženými kamarády zahráli několik zábavných her.

Příští týden se děti Střediska výchovné péče Veslařská do Centra Kociánka opět vrátí, a to se svým vlastním programem, který si připraví pro své nové handicapované kamarády.

Setkání proběhlo v rámci projektu neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

1. duben 2016 - DDÚ Hlinky, Brno

První dubnové setkání s žáky DDÚ Hlinky Brno

Tradiční setkání s žáky Dětského diagnostického ústavu Hlinky proběhlo v pátek 1. dubna 2016. Po krátkém přivítání přišla na řadu ukázka první pomoci, kdy jsme si s dětmi ukázali, jak postupovat v případě, že se v jejich okolí někdo ocitne v ohrožení života.

Další část dopoledne byla věnována lidem s handicapem. Na setkání přijel i postižený kamarád Tomáš, jenž je od svého narození na invalidním vozíku. Tomáš dětem DDÚ Hlinky pověděl zajímavé informace o svém handicapu a prozradil, jak například cvičí, aby své tělo udržoval v přijatelné kondici.

Následně na zdejším točitém schodišti si žáci vyzkoušeli, jak obtížné je překonat tuto bariéru s člověkem na vozíčku. Všichni se však dokázali velmi dobře domluvit a společnými silami svého postiženého kamaráda vynesli i snesli ze schodů. Na závěr tohoto dopoledního setkání jsme si společně zahráli hru boccia, která všechny příjemně pobavila.

Integrační setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

31. březen 2016 - ZŠ Drásov

Setkání s žáky na drásovské základní škole

Během posledního březnového dne se uskutečnilo setkání s žáky Základní školy v Drásově. Setkání proběhlo v tělocvičně této školy a nebylo to zdaleka poprvé. Opět jsme při něm nahlédli do světa lidí s různým postižením.

Setkání v Drásově se zúčastnil i kamarád na invalidním vozíčku Dan, který navštěvuje Základní školu na Kociánce. Žáci se dozvěděli informace o Danově postižení – tj. dětské mozkové obrně, a to zejména, jak může postižení vzniknout a jaké jsou jeho projevy.

Po seznámení a teoretické části přišla na řadu série praktických ukázek ze života lidí s různým postižením. Děti se učily jak manipulovat s invalidním vozíkem a jak správně dokázat pomoci lidem na vozíku. Na závěr celého programu si všichni společně zahráli hru Boccia, která je sportem handicapovaných lidí a bude k vidění na paralympiádě v Riu.

Setkání proběhlo v rámci programu neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

23. březen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Předvelikonoční setkání s žáky ZŠ Pavlovská Brno

Ve středu 23. března 2016 zavítali do Centra Kociánka žáci Základní školy Pavlovská Brno. Setkání volně navázalo na předešlá setkání, jež se uskutečnila na jejich základní škole. Smyslem této středeční návštěvy bylo lépe a blíže poznat prostředí a život handicapovaných.

Na programu tohoto setkání byla prohlídka areálu Centra Kociánka. Žáci se během procházky potkali s některými handicapovanými lidmi na vozíku a prohodili s nimi několik slov. Dále navštívili zvířecí farmu, která je důležitou součástí areálu. Zvířata, která zde pobývají, jsou speciálně připravená na práci s postiženími lidmi. Tato alternativní metoda léčení handicapovaných prostřednictvím různých rehabilitací patří k uznávaným metodám nejen u nás, ale i v zahraničí. Po prohlídce areálu si žáci společně s postiženými kamarády z aktivizačního centra zahráli turnaj ve hře boccia, který zakončil dnešní dopolední setkání.

Integrační setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

22. březen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Úterní setkání na Kociánce patřilo dětem ze ZŠ nám. Míru Brno

V úterý 22. března 2016 navštívili Centrum Kociánka žáci Základní školy nám. Míru v Brně.

Toto setkání navázalo na předešlá setkání s dětmi, která se uskutečnila na půdě jejich školy a otevřelo jim tak blíže svět lidí s handicapem.

Během návštěvy si žáci společně s vyučujícími prošli rozsáhlý areál Centra Kociánka. Prohlédli si například okolí v blízkosti splavu a místního rybníčku. Zavítali také na zvířecí farmu, kde strávili nejvíce času. Nejen, že se dostali do bezprostřední blízkosti zdejších zvířat, ale dozvěděli se, jak důležitá je práce se zvířaty za účelem pomoci handicapovaným lidem.

Setkání proběhlo v rámci projektu neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

18. březen 2016 - VUT - Purkyňova 93, Brno

Integrační den s dětmi ze ZŠ Herčíkova a s kamarády z Centra Kociánka

V brněnské sportovní hale VUT proběhl v pátek 18. března 2016 integrační den, kterého se zúčastnili žáci Základní školy Herčíkova Brno a postižení kamarádi z Centra Kociánka.

Setkání bylo rozdělené na dvě části. První část patřila seznamování a otevřené debatě nejen handicapovaných o jejich životě, ale ke slovu se dostali i samotní žáci, kteří hovořili o svých zkušenostech s postiženými lidmi a o nehezkém chování nejen vůči nim, ale také ke svým kamarádům ve třídě. Na vyslechnutí bylo spoustu zajímavých a upřímných příběhů.

Druhá část programu navázala na debatu odlehčujícím zpěvem známých písní za doprovodu kytary Michaela Svobody. Poté přišla na řadu partie ve hře boccia, která patří mezi nejrozšířenější sporty lidí s handicapem a příjemně tak zakončila tento vydařený integrační den.

Setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

17. březen 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Centrum Kociánka navštívili žáci ZŠ Hroznová v Brně

Žáci brněnské Základní školy Hroznová se ve čtvrtek 17. března 2016 podívali do Centra Kociánka. V rámci své návštěvy se měli možnost podrobně seznámit s krásami rozsáhlého areálu Kociánky a dozvědět se informace o životě handicapovaných, což bylo hlavním smyslem této integrační návštěvy.

Během prohlídky centra děti nejvíce zaujala zvířecí farma, která v sobě ukrývá mnoho zvířecích pomocníků. Žáci se zde například dozvěděli, jak probíhá hipoterapie za pomoci speciálně připravených koní.

Po venkovní exkurzi následovala návštěva aktivizačního centra, kde se děti seznámily se svými handicapovanými kamarády. Od nich se měly možnost dozvědět informace o druzích, příčinách a projevech různých postižení. Po společné diskuzi následovalo zpívání s kytarou a partie ve hře boccia, která definitivně zakončila toto příjemné dopolední setkání.

Integrační setkání proběhlo v rámci projektu neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

16. březen 2016 - SPŠEIT Purkyňova, Brno

Rocková show rozproudila studenty na SPŠEIT Purkyňova v Brně

Ve středu 16. března 2016 se v tělocvičně SPŠEIT Purkyňova v Brně uskutečnil hudební koncert brněnské dětské rockové kapely FREEDOM.

Členy kapely, kterými jsou převážně děti s různým postižením, přivítala zaplněná tělocvična studenty prvních ročníků této školy. Hudební představení volně navázalo na integrační setkání, která proběhla v lednu tohoto roku.

Rocková skupina sklidila za svůj koncert velký úspěch a byla odměněna bouřlivým potleskem na závěr.

Hudební koncert proběhl v rámci projektu neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

16. březen 2016 - Bezpečnostně právní akademie, Brno

Studenti Bezpečnostně právní akademie Brno se stali vítězi únorové fotografické soutěže

Dne 16. března 2016 si studenti 2. B Bezpečnostně právní akademie Brno měli možnost vychutnat svoji výhru. Stali se totiž vítězi ve fotografické soutěži Vlaštovek za měsíc únor.

Pro studenty bylo připraveno několik druhů lahodné pizzy, po které se jen zaprášilo. Vítězům ještě jednou gratulujeme!

Vaše Vlaštovky

14. březen 2016 - ZŠ Jasanová, Brno

V první polovině týdne jsme se setkali s žáky ZŠ Jasanová Brno

Ve dnech 14. a 15. března 2016 proběhlo v pořadí třetí a čtvrté setkání s žáky Základní školy Jasanová v Brně. Každého integračního setkání se zúčastnili vždy žáci jiné třídy.

Obě setkání proběhla v tradičním režimu, kdy se žáci nejprve seznámili s postiženým kamarádem na invalidním vozíku a dozvěděli se podrobné informace o jeho postižení. Kamarád s handicapem se žákům svěřil nejen s tím, jaké jsou projevy jeho postižení, ale pověděl jim i o tom, jaký je život s handicapem a s čím vším musí bojovat. Pro samotné žáky bylo překvapením zjištění, že lidé s handicapem na sobě dennodenně v rámci různých rehabilitací a nácviků musí pracovat, aby byli co nejvíce soběstační.

Po teoretickém úvodu si žáci měli možnost na vlastní kůži v kolektivu vyzkoušet, jak pomoci handicapovanému do schodů a taktéž se pustili do rozkládání a skládání invalidního vozíku. Na závěr obou setkání si děti se svými hosty zahrály partii ve hře boccia.

Setkání proběhla v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

11. březen 2016 - ZŠ Jasanová, Brno

Navštívili jsme žáky na ZŠ Jasanová Brno

Ve čtvrtek 10. března a v pátek 11. března 2016 proběhla dvě setkání s žáky brněnské základní školy na Jasanové 2 v Jundrově. Během setkání se žáci této školy blíže seznámili s lidmi s různým handicapem a dozvěděli se mnoho informací o jejich životě, což bylo hlavním smyslem obou těchto setkání.

Na úvod každého setkání vždy proběhlo povídání s postiženým kamarádem nebo kamarádkou na invalidním vozíku o projevech jejich tělesného postižení, což si společně ukázali i na konkrétních příkladech.

Děti se také přiučily tomu, jak mohou handicapovanému v určitých situacích pomoci. Kupříkladu schodiště je pro člověka na invalidním vozíku nepřekonatelnou bariérou, kterou bez pomoci druhého člověka není schopen sám překonat. Spolu s Michaelem Svobodou si děti nacvičily, jak vynést a snést svého postiženého kamaráda ze schodů. Žáci si dále během dopoledne měli možnost vyzkoušet i samotnou jízdu na invalidním vozíku, aby pochopili, jak je náročné se na něm pohybovat.

Setkání proběhla v rámci programu neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

9. březen 2016 - ZŠ a MŠ nám. 28. října, Brno

Proběhla poslední tři setkání s žáky ze ZŠ a MŠ nám. 28. října v Brně

Ve dnech 7. až 9. března 2016 proběhly poslední tři návštěvy na základní škole sídlící na nám. 28. října v Brně. V součtu zde proběhlo celkem deset setkání s dětmi různých věkových skupin.

Děti se během těchto setkání seznámily blíže s tělesně postiženými kamarády z Centra Kociánka a v rámci společných besed se například dozvěděly, jak se projevuje dětská mozková obrna. Díky tomu mohly lépe porozumět problematice lidí s handicapem.

Po úvodní teoretické části vždy následovala část praktická, na kterou byl zapůjčen mechanický invalidní vozík od postiženého kamaráda. Žáci základní školy se učili, jak tento vozík poskládat, rozložit či jak pomoci handicapovanému člověku na vozíku do schodů.

Na závěr každého setkání jsme si vždy všichni společně zahráli hru boccia. Velice rychle se děti naučily pravidla této sportovní hry pro tělesně handicapované a s chutí si zasoutěžily o medaile.

Setkání proběhla v rámci neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

26. únor 2016 - ZŠ a MŠ nám. 28. října, Brno

Únor zakončila série setkání s žáky ze ZŠ a MŠ nám. 28. října

V týdnu od 22. do 26. února 2016 proběhlo celkem 5 setkání s žáky prvního a druhého stupně na Základní škole nám. 28. října Brno. Žáci se měli možnost seznámit s lidmi na invalidním vozíku z Centra Kociánka a dovědět se tak mnoho zajímavých informací ze světa handicapovaných, což bylo hlavním smyslem těchto setkání.

Během jednotlivých návštěv o sobě postižení kamarádi mnohé prozradili. Hovořili o svém tělesném postižení, jeho vzniku, průběhu, příznacích, ale také o tom, co navzdory svému handicapu dokáží zvládnout a v čem naopak potřebují pomoci.

Pomáhání lidem s různým postižením je právě jedním z ústředních témat setkání. Žáci měli možnost na vlastní kůži zkusit, jak se rozkládá a skládá invalidní vozík. Dále si pak osvojili pomoc vozíčkáři ze schodů a do schodů.

Příjemná dopolední setkání vždy zakončil turnaj žáků s postiženými kamarády ve hře boccia, která patří mezi oblíbené sportovní disciplíny lidí s handicapem.

Setkání proběhla v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

26. únor 2016 - ZŠ a MŠ nám. 28. října, Brno

Zavítali jsme na maškarní ples ZŠ a MŠ nám. 28. října

V pátek 26. února 2016, tedy v poslední den před jarními prázdninami, proběhlo setkání s žáky brněnské základní školy nám. 28. října v Brně.

Setkání proběhlo s hojným počtem dětí, neboť na půdě školy právě probíhal dětský maškarní ples. V tělocvičně bylo k vidění velké množství masek nejrůznějšího ražení, od princezen, břišních tanečnic, až po kovboje nebo fotbalové hráče.

Do karnevalových radovánek se zapojila také Iva Mikulcová, kamarádka z Centra Kociánka, jež je na invalidním vozíku.

Za účast na tomto maškarním plese jsme byli velice rádi, neboť jsme se po celou dobu návštěvy spolu s dětmi a dospělými náramně bavili, zasoutěžili si a zažili spoustu legrace.

Setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z.s.

Vaše Vlaštovky

19. únor 2016 - ZŠ a MŠ nám. 28. října, Brno

Navštívili jsme nejmenší žáky ze ZŠ a MŠ nám. 28. října

Ve čtvrtek 18. února a v pátek 19. února 2016 proběhla první dvě z plánovaných setkání s žáky Základní školy nám. 28. října v Brně. Obě setkání byla velmi živá a hravá, neboť proběhla za účasti dětí z nejmladších ročníků.

Pro většinu z dětí to bylo vůbec první setkání s člověkem na vozíčku. Díky své bezprostřednosti však rychle ztratily zábrany a s přítomnými hosty z Centra Kociánka se zakrátko sblížily. Děti během obou společných dopolední zjistily, jaká mají jejich kamarádi postižení a jak se projevují. To, že ani tělesné postižení nemusí být překážkou k pohybu bez vozíku, poznaly během společného tance na písničky, které zahrál Michael Svoboda na kytaru. Děti v této chvíli byly velice nápomocné a své kamarády zodpovědně během tance držely.

Po společném zpívání a tancování si děti vyzkoušely složit a rozložit invalidní vozík a taktéž si nacvičily pomoc vozíčkáři do schodů. Ve výčtu bohatého dopoledního programu nescházel ani turnaj ve sportovní hře - boccia. Děti ze Základní školy nám. 28. října se po celou dobu výborně bavily a získaly mnoho zajímavých a užitečných poznatků o lidech s handicapem, což bylo hlavním smyslem obou setkání.

Setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

15. únor 2016 - ZŠ Jasanová, Brno

Čtyři společná dopoledne s dětmi ze Základní školy Jasanová Brno

Celkem čtyři integrační setkání se uskutečnila ve dnech 10., 11., 12. a 15. února s dětmi Základní školy Jasanová Brno. Smyslem všech těchto setkání bylo obohatit děti o nové poznatky a zkušenosti spojených s životem postižených lidí na vozíku.

Děti se během dopoledních setkání seznámily z celou řadou věcí, jež se týkají handicapu a života handicapovaných lidí. Dověděly se informace o různých druzích postižení, jejich projevech a příčinách. Seznámily se také s handicapovaným kamarádem, který za nimi přijel z Centra Kociánka, a tak měly možnost si v praxi vyzkoušet, jak oslovit postiženého člověka na ulici a jakým způsobem mu pomoci. Na závěr těchto setkání si všichni společně zahráli hru boccia, jež je oblíbeným paralympijským sportem.

Setkání proběhla v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno.

Vaše Vlaštovky

15. únor 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci stacionáře SVP Veslařská připravili program pro kamarády z brněnského Centra Kociánka

Pondělní odpoledne 15. února 2016 bylo věnováno dalšímu setkání s žáky ze stacionáře Střediska výchovné péče Veslařská Brno. Pro tentokrát si děti připravily samostatný program určený hostitelům z aktivizačního centra Kociánka.

Program se nesl v duchu pantomimických scének na téma sport, které děti postupně předváděly a jejich postižení kamarádi je měli uhodnout. Mezi sporty se objevil například tenis, kulečník, vzpírání, hokej a mnoho dalších. Žáci stacionáře SVP Veslařská si ke scénkám připravili i náčiní všeho druhu, včetně tenisové sítě a hokejových holí.

Nápaditá pantomima všechny příjemně pobavila a žáci ze Střediska výchovné péče Veslařská sami sobě dokázali, že jsou schopni připravit velmi vydařený program na celé odpoledne a potěšit jím své okolí, a o to šlo při pondělním setkání především!

Setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

9. únor 2016 - ZŠ Letovice

Návštěva dětí na Základní škole v Letovicích

Hned dvě setkání v jeden den proběhla v úterý 9. února 2016 na Základní škole v Letovicích. Setkání se uskutečnila v tělocvičně zdejší základní školy, a to nejprve za účasti žáků prvního stupně a následně žáků šestých tříd.

Obou návštěv se zúčastnili i handicapovaní kamarádi z Centra Kociánka Martin a Simonka, kteří prozradili žákům něco o svých tělesných postiženích. „Jak vznikla?“ a „Jak se projevují?“ - to byly otázky, jenž žáky zajímaly nejvíce. Jednoduchou formou bylo žákům ukázáno, jakým způsobem funguje dětská mozková obrna, kterou má Simonka od svého narození.

V další části programu si žáci vyzkoušeli rozložit a složit mechanický vozík a dále si nacvičili pomoc handicapovanému překonat schodiště.

Setkání, jenž poodkryla žákům Základní školy v Letovicích svět lidí s různým postižením, uzavřela společná partie ve hře jménem boccia, jež hrají handicapovaní lidé po celém světě.

Setkání se uskutečnilo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

8. únor 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Děti z DDÚ Hlinky zavítaly do Centra Kociánka

Druhé setkání s žáky Dětského diagnostického ústavu Hlinky v Brně proběhlo 8. února 2016 v Centru Kociánka a navázalo tak na setkání první, které se uskutečnilo v prostorách Dětského diagnostického ústavu Hlinky minulý týden.

Žáci se nejprve porozhlédli po areálu Centra Kociánka. Navštívili zvířecí farmu, kde se měli možnost seznámit se zdejšími zvířecími obyvateli a jejich každodenní prací s lidmi s různým handicapem. Dozvěděli se například jak probíhá hipoterapie – terapeutická technika se speciálně připravenými koňmi.

Druhá polovina dopoledního setkání byla věnována seznamování dětí s postiženými kamarády Centra Kociánka. Všichni si společně zahráli hru boccia, kterou s oblibou hrají lidé s různými handicapy. Díky tomu se mohli všichni lépe poznat a vzájemně si porozumět, což je jedna z hlavních priorit těchto setkání.

Setkání proběhlo v rámci kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

8. únor 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Skupinky žáků SVP Veslařská navštívily Centrum Kociánka

V pondělí 8. února a ve středu 10. února 2016 zavítali do Centra Kociánka žáci stacionáře a střediska výchovné péče. Během obou dnů si žáci se zájmem prohlédli celý zdejší areál, seznámili se s kamarády s různými druhy postižení a poznali blíže život handicapovaných, což bylo hlavním cílem návštěv.

Pro zpestření těchto setkání si měli žáci za úkol připravit zajímavý program pro své handicapované kamarády, jehož smyslem bylo nejen se dobře pobavit, ale především se lépe poznat. Díky těmto společným chvílím žáci dokázali lépe vnímat postižení svých kamarádů a zároveň si na vlastní kůži vyzkoušeli jak správně pomoci člověku s handicapem.

Setkání proběhlo v rámci neziskového spolku Vlaštovky Brno.

Vaše Vlaštovky

4. únor 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Studenti Bezpečnostně právní akademie Brno zavítali do Centra Kociánka

Dvě setkání (4. a 5. února 2016) patřila studentům Bezpečnostně právní akademie Brno. Obě proběhla v areálu Centra Kociánka v Brně a jejich hlavním smyslem bylo přiblížit studentům svět handicapovaných.

Dopolední program se vždy skládal z několika částí. Po úvodním přivítání si studenti měli možnost prohlédnout celý areál Centra Kociánka. Navštívili kupříkladu zvířecí farmu, kde se dostali do bezprostřední blízkosti zvířat a seznámili se s konkrétními rehabilitační postupy, díky nimž dokáží speciálně připravená zvířata pomoci postiženému člověku.

Po prohlídce areálu se studenti přesunuli do velké tělocvičny Centra Kociánka, aby se zde setkali s různě handicapovanými lidmi a společně podebatovali o formách a projevech jejich postižení. Vrcholem společného programu byla hra Boccia, jež je mezi postiženými lidmi rozšířená napříč celým světem. Definitivní tečku za setkáním pak udělala ukázka tvorby klientů Centra Kociánka v terapeutických dílnách.

Setkání proběhlo v rámci neziskového spolku Vlaštovky Brno.

Vaše Vlaštovky

3. únor 2016 - DDÚ Hlinky, Brno

Středeční návštěva DDÚ Hlinky v Brně

Ve středu 3. února 2016 proběhla návštěva skupinky žáků z Dětského diagnostického ústavu Hlinky v Brně. Setkání se uskutečnilo v "rodinném" kruhu přímo v prostorách diagnostického ústavu na Hlinkách. Setkání se zúčastnila i klientka Centra Kociánka - Terezka Hrůzová. Žákům se sama představila a popsala jim, jaké má postižením, jak může vzniknout a jaké jsou jeho projevy. Během společného dne se žáci dozvěděli i mnoho jiných příběhů o handicapovaných lidech a jejich postižení.

Ve druhé polovině setkání si žáci diagnostického ústavu Hlinky vyzkoušeli jízdu na mechanickém vozíku, kterou pak vystřídalo skládání a rozkládání vozíku. Další zkouškou pak bylo dostat vozík do druhého patra přes točité schodiště. Vše naštěstí dobře dopadlo, a tak se na závěr společného dopoledne mohli všichni utkat ve hře boccia.

Na toto setkání naváže v pondělí 8. února další skupina žáků z Dětského diagnostického ústavu Hlinky, tak se je opět na co těšit.

Setkání proběhlo v rámci kalendáře Vlaštovek Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

2. únor 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Žáci z DÚM Veslařská navštívili Centrum Kociánka

V úterý 2. února 2016 navštívili Centrum Kociánka kamarádi z Diagnostického ústavu pro mládež na Veslařské v Brně. Jednalo se o novou skupinku žáků, na kterou čekala prohlídka areálu Centra Kociánka, při níž se blíže seznámila s lidmi s různým postižením.

Žáci se v areálu centra zastavili kupříkladu na zvířecí farmě, kde byli obeznámeni o tom, jak probíhá hipoterapie - tj. fyzioterapeutická metoda za pomocí speciálně připravených koní, jež pomáhá lidem s handicapem.

Dále žáci zavítali do zdejších terapeutických dílen, kde mohli obdivovat výrobky vytvořené klienty Centra Kociánka. Na řadu přišlo i seznámení s kamarády z aktivizačního centra, při kterém panovala výborná nálada za doprovodu kytary. Pro žáky Diagnostického ústavu pro mládež Veslařská bylo dopoledne strávené v Centru Kociánka zajímavou zkušeností doplněnou o nové poznatky o lidech s různým handicapem.

Setkání je součástí neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

Vaše Vlaštovky

1. únor 2016 - SVP Veslařská, Brno

Setkání s novou skupinkou žáků ze SVP Veslařská Brno

První únorový den patřil setkání s novou skupinou žáků Střediska výchovné péče na Veslařské v Brně. Smyslem tohoto setkání bylo dozvědět se více informací o lidech, jenž mají různá postižení, lépe jim porozumět, ledacos se od nich naučit, ale také jim dokázat pomoci, když bude třeba.

Žáci Střediska výchovné péče se na úvod seznámili s kamarádem na invalidním vozíku Danečkem Moisevem. Zjistili, jak se jeho postižení - dětská mozková obrna – projevuje a co je jeho příčinou. Vše bylo žákům ukázáno v rámci jednoduchých příkladů a zároveň jim byly poskytnuty i příběhy dalších kamarádů, kteří mají jiná postižení.

V další části setkání se žáci učili pracovat s mechanickým vozíkem. Vyzkoušeli si, jak se něm jezdí, jak se dá složit či rozložit a v neposlední řadě i to, jak náročné je pomoci vozíčkáři do schodů.

Setkání uzavřela partie ve hře boccia, jež byla hraná na několik sérií. Na toto setkání s žáky Střediska výchovné péče Veslařská bude dále navázáno setkáním v areálu Centra Kociánka v průběhu příštího týdne.

Setkání je součástí kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno.

Vaše Vlaštovky

28. leden 2016 - Centrum Kociánka, Brno

Týden ve společnosti studentů SPŠEIT Purkyňova Brno

Studenti prvních ročníků na SPŠEIT Purkyňova Brno, se zúčastnili série setkání, z nichž většina se uskutečnila ve čtvrté dekádě měsíce ledna (25., 26., 27., 28. a 22. 1.). Tímto bylo navázáno na dlouhodobou spolupráci z let minulých. Tato setkání proběhla vždy v prostorách tělocvičny Centra Kociánka v Brně.

Cíle těchto setkání se studenty různých škol a zařízení zůstaly neměnné. Studenti se během nich seznámili s lidmi, kteří mají různé handicapy, vyslechli si jejich životní příběhy a měli možnost se od nich ledacos naučit.

Po stránce praktické si studenti vyzkoušeli práci s mechanickým vozíkem a nacvičili si, jak pomoci člověku na vozíku kupříkladu při překonávání schodiště. Studenti byli rovněž zapojeni do sportovního zápolení, během kterého si zahráli společně s handicapovanými kamarády hru boccia.

Setkání jsou součástí neziskového spolku Vlaštovky Brno.

Vaše Vlaštovky

21. leden 2016 - ZŠ Staňkova Brno

Další setkání na ZŠ Staňkova patřila žákům 2. stupně

V týdnu od 18. do 21. ledna přišla řada na setkání s žáky navštěvující druhý stupeň ZŠ Staňkova Brno. Žáci 6. až 9. třídy se postupně v rámci jednotlivých dní dověděli z teoretické i praktické stránky mnohé o životě lidí s různým postižením.

V úvodu každého setkání se žáci seznámili s kamarádem či kamarádkou na invalidním vozíku. K tématům vzájemného rozhovoru patřilo vždy povídání o jejich konkrétním postižení. Žáci se dověděli, co zapříčinilo jejich postižení, jaké jsou způsoby jeho projevu a vše si navíc ukázali na jednoduchých příkladech.

Další část setkání byla vždy prakticky zaměřená. Žáci měli možnost například rozložit a složit mechanický vozík. Jak je vozík těžký, poznali, když společně s postiženým kamarádem zdolávali schodiště. Po této fyzicky náročné činnosti následoval turnaj žáků v paralympijské sportovní hře boccia, která se velmi podobá hře pétanque. Úsměvy a radost ze hry všech zúčastněných vždy příjemně zakončovaly každé ze společných setkání.

Všechna setkání jsou součástí neziskového spolku Vlaštovky Brno.

Vaše Vlaštovky

15. leden 2016 - ZŠ Staňkova, Brno

Druhý lednový týden ve společnosti žáků ZŠ Staňkova Brno

V průběhu celého minulého týdne (od 11. do 15. ledna 2016) se uskutečňovala setkání s žáky Základní školy Staňkova v Brně. Každé z těchto setkání proběhlo vždy s jinou skupinou žáků, v různém věkovém rozmezí i národnosti, jelikož tato základní škola je školou mezinárodního charakteru. Smyslem těchto setkání bylo seznámení dětí s handicapovaným člověkem, získání bližšího náhledu na jejich život s postižením a naučit se jim v rámci možností pomoci, což se bezezbytku splnilo.

Úvody jednotlivých setkání proběhly vždy ve zdejší tělocvičně, kde se žáci seznámili s postiženou slečnou či hochem na vozíku z Centra Kociánka. Při upřímném povídání se děti dozvěděly, jaké má jejich nová kamarádka či kamarád postižení, jak se projevuje a jaké jsou příčiny jeho vzniku.

Po teoretickém úvodu vždy následovala praktická část programu, ve které si žáci mohli vyzkoušet například skládání a rozkládání invalidního vozíku či na zdejším schodišti poznat, jak náročné je překonávání této překážky s člověkem na vozíku. Pro drtivou většinu žáků bylo setkání s handicapovaným člověkem zcela novou zkušeností. Ani tento fakt však nezabránil nadšení a touze jejich postiženému kamarádovi v této chvíli spontánně pomoci.

Integrační setkání se uskutečnila pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno.

Vaše Vlaštovky

8. leden 2016 - ZŠ Staňkova Brno

Vlaštovky vstoupily do nového roku setkáními s žáky ZŠ Staňkova

První lednový týden nového roku proběhla hned tři setkání s žáky (6., 7. a 8. ledna) na Základní škole Staňkova v Brně. Vlaštovky se společně s přáteli z Centra Kociánka setkali s žáky třetí, druhé a páté třídy tentokrát v jejich přirozeném prostředí – na základní škole.

Žáci tak měli příležitost nejen blíže poznat kamarády s handicapem, ale také prakticky otestovat, jaká úskalí musí překonávat. Žáci se tak dozvěděli, nejen jak některá postižení vznikají, ale také například jak handicapovaného kamaráda správně oslovit a nabídnout mu pomoc. Prakticky si mohli vyzkoušet, jak například na vozíku pomoci překonat schody.

Na závěr si všichni společně zahráli partii ve hře boccia, jenž je sportem velkého množství handicapovaných.

Setkání jsou součástí kalendáře neziskového spolku Vlaštovky Brno.

Vaše Vlaštovky